สุขภาพ 21 พฤษภาคม 2563 | 10:18 น.

โควิด-19 มีข้อดียังไง? หมอรุ่งเรืองมีคำตอบ

เขียนโดย อีจัน
โควิด-19 มีข้อดียังไง? หมอรุ่งเรืองมีคำตอบ

หมอรุ่งเรือง ชี้ พลิกวิกฤติโควิดเป็นโอกาส ปรับวิถีชีวิตใหม่ให้คนไทยเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (ระดับ 10) นพ.ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการ ศบค. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้กล่าวถึงโอกาสของเราคนไทย ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด ว่า


ภาพจากอีจัน

“เราจะแพ้หรือชนะ และเราต้องชนะอย่างยั่งยืน”
ข้อดีของเหตุการณ์ “โควิด-19” และสิ่งที่ต้อง “รักษา” ห้ามผ่อน ห้ามหย่อน ห้ามยาน เพื่อชนะ “โควิด-19” เด็ดขาด

1) วิกฤติ คือ โอกาส ผมพูดประจำว่า “ถ้าพรุ่งนี้ พระอาทิตย์ยังขึ้น เราต้องศรัทธา มีความหวัง และ “สู้” ด้วยสติปัญญา ความดี และความเพียร”

2) สิ่งที่ควรเป็นวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เช่น การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การทำงานที่บ้าน ช่วยลดปัญหาโรคและยังช่วยลดปัญหาจราจร ประหยัด
ขอให้บริหารที่ผลลัพธ์เป็นที่ตั้ง
- คนทำงานที่บ้านมีเวลาเพิ่มขึ้น 3 - 4 ชั่วโมงต่อวัน
- ไม่เสียเวลากับการเดินทาง
- มีเวลาให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ บ้านและครอบครัว
- ได้ดูแลสุขภาพ เช่น ออกกำลังกาย
- ช่วยลดมลพิษ เช่น PM 2.5 แน่นอน
- ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานได้ด้วยหากบริหารจัดการได้ดี (เราต้องกล้ารับความจริง บางคนมาทำงาน ไม่ได้ผลงานเลย และยังสร้างปัญหา เช่น ตั้งวงนินทา มาใช้ทรัพยากรของรัฐ เล่น Internet ดูหนัง เล่นสื่อโซเชียลทั้งวัน)

3) การเหลื่อมเวลาทำงาน การเลือกเวลาทำงาน จะช่วยให้เราสามารถลดความแออัดของสำนักงาน และระบบขนส่งสาธารณะได้เป็นอย่างดี
- มีคนทำงานเพิ่มช่วงเวลาที่ให้บริการประชาชนมากขึ้นด้วย เข่น จากเดิมบริการ 8 ชม. ขยายเป็น 12 ชม. แต่เน้นพัฒนาระบบราชการ “ลดขั้นตอน ลดเวลา เพิ่มคุณภาพ และพัฒนาระบบราชการตลอดเวลา”

4) คนไทยต้องฝึกรับผิดชอบหน้าที่ มิใช่รู้แต่เพียงสิทธิ ว่าจะได้อะไร แต่ไม่รู้บทบาทหน้าที่
- คนไทยส่วนใหญ่ เป็นผู้ “ให้”
- สร้างวัฒนธรรม “คนไทย คือ คนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน ....เสมอ
- เพิ่มวินัย ดูตัวอย่างดีที่ทำได้ เช่น การรอคิวแบบไม่แออัด เว้นระยะห่าง เป็นผู้ให้ ตัวอย่างดี ๆ เช่น ตู้ปันสุข

5) การจัดการสิ่งแวดล้อม ช่วยป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น การจัดระบบระบายอากาศให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การเปิดหน้าต่าง ปิดแอร์ (ประหยัดไฟ และปลอดภัยโรคติดต่อครับ)

6) ปรับปรุงระบบงาน ระบบการเรียน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ (แต่ต้องเน้นคุณธรรมและหน้าที่พลเมือง)
- ต้องสอนให้ “เด็กไทย คนไทย รักชาติ” - เน้นระบบการเรียนการสอนใหม่ ไม่ต้องเรียนเนื้อหามากมาย แต่ต้องเน้น สอนเด็ก สอนคนไทย ให้มี
6.1) มีคุณธรรม เป็นคนดี
6.2) คิดเป็น (ไม่ใช่ท่องจำ)
6.3) ค้นหาคำตอบเป็น
6.4) แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
- การเรียนอาจไม่จำเป็นต้องเรียนที่โรงเรียนทั้งหมด การเรียนควรเกิดขึ้นได้หลากหลายหนทาง หลายวิธี จัดระบบใหม่ เรียนรู้ชีวิตทุกมิติ จัดกระบวนการใหม่ มองหาวิธีใหม่ “ปฏิรูปการศึกษา” ขอให้ทำจริง ๆ คิดถึงประโยชน์อนาคตของชาติ ทำเพื่อชาติ

7) การประชุมทางไกล มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ต้องมุ่งผลลัพธ์เช่นกัน
- ข้อดี ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เกิดประโยชน์มาก ๆ แต่วัฒนธรรมกิจกรรมมีส่วนร่วม ต้องธำรงรักษา ใช้ IT ในมุมที่มีประโยชน์ แต่ต้องรู้โทษ และป้องกัน

8. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และสุขอนามัยส่วนบุคคล
8.1) ขอให้คนไทยที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและหยุดเรียน หยุดพักงาน จนไม่แพร่เชื้อ
8.2) ล้างมือบ่อย ๆ ช่วยป้องกันได้หลายโรคครับ
8.3) รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด เลิกทานอาหารดิบ เช่น ปลาร้า ปลาดิบ (แก้ปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ด้วย) ปัจจุบันมีผู้เสียเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดี วันละ 70 ศพ (ส่วนใหญ่วัยทำงานด้วยครับ)

9) มองข้อดีจากโควิด-19 นำวิกฤติเป็นโอกาส #แพ้ชนะไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง

- เราจะร่วมประกาศชัยชนะ โควิด-19 วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน หมอเชื่อมั่นเสมอ
“ถ้าเรานำเรื่องต่าง ๆ มาพัฒนา ทำจริง มีวินัย” เราจะประสบความสำเร็จ

- อนาคตประเทศไทย และพี่น้องประชาชน จะเป็นประเทศที่มั่นคง เราอาจไม่ร่ำรวย แต่พอเพียง คนไทยเป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัย มีปัญญา (คิดเป็น ไม่เชื่อหรือถูกหลอกง่าย ๆ) มีความสุข มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ มีความปลอดภัย มีการพัฒนาแบบพึ่งตนเองได้ และยั่งยืนครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย. ปลดล็อก กัญชา กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด
อย. ปลดล็อก กัญชา กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด
อนุทิน ประกาศนโยบาย โรคมะเร็ง รักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม
อนุทิน ประกาศนโยบาย โรคมะเร็ง รักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม
ยอดโควิดวันนี้ (22 พ.ย.63) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย  กลับจากต่างประเทศ 10 ราย
ยอดโควิดวันนี้ (22 พ.ย.63) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย กลับจากต่างประเทศ 10 ราย