โควิด-19 มีข้อดียังไง? หมอรุ่งเรืองมีคำตอบ

หมอรุ่งเรือง ชี้ พลิกวิกฤติโควิดเป็นโอกาส ปรับวิถีชีวิตใหม่ให้คนไทยเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
โควิด-19 มีข้อดียังไง? หมอรุ่งเรืองมีคำตอบ

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (ระดับ 10) นพ.ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการ ศบค. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้กล่าวถึงโอกาสของเราคนไทย ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด ว่า

ภาพจากอีจัน
“เราจะแพ้หรือชนะ และเราต้องชนะอย่างยั่งยืน”
ข้อดีของเหตุการณ์ “โควิด-19” และสิ่งที่ต้อง “รักษา” ห้ามผ่อน ห้ามหย่อน ห้ามยาน เพื่อชนะ “โควิด-19” เด็ดขาด
1) วิกฤติ คือ โอกาส ผมพูดประจำว่า “ถ้าพรุ่งนี้ พระอาทิตย์ยังขึ้น เราต้องศรัทธา มีความหวัง และ “สู้” ด้วยสติปัญญา ความดี และความเพียร”
2) สิ่งที่ควรเป็นวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เช่น การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การทำงานที่บ้าน ช่วยลดปัญหาโรคและยังช่วยลดปัญหาจราจร ประหยัด
ขอให้บริหารที่ผลลัพธ์เป็นที่ตั้ง
- คนทำงานที่บ้านมีเวลาเพิ่มขึ้น 3 - 4 ชั่วโมงต่อวัน
- ไม่เสียเวลากับการเดินทาง
- มีเวลาให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ บ้านและครอบครัว
- ได้ดูแลสุขภาพ เช่น ออกกำลังกาย
- ช่วยลดมลพิษ เช่น PM 2.5 แน่นอน
- ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานได้ด้วยหากบริหารจัดการได้ดี (เราต้องกล้ารับความจริง บางคนมาทำงาน ไม่ได้ผลงานเลย และยังสร้างปัญหา เช่น ตั้งวงนินทา มาใช้ทรัพยากรของรัฐ เล่น Internet ดูหนัง เล่นสื่อโซเชียลทั้งวัน)
3) การเหลื่อมเวลาทำงาน การเลือกเวลาทำงาน จะช่วยให้เราสามารถลดความแออัดของสำนักงาน และระบบขนส่งสาธารณะได้เป็นอย่างดี
- มีคนทำงานเพิ่มช่วงเวลาที่ให้บริการประชาชนมากขึ้นด้วย เข่น จากเดิมบริการ 8 ชม. ขยายเป็น 12 ชม. แต่เน้นพัฒนาระบบราชการ “ลดขั้นตอน ลดเวลา เพิ่มคุณภาพ และพัฒนาระบบราชการตลอดเวลา”
4) คนไทยต้องฝึกรับผิดชอบหน้าที่ มิใช่รู้แต่เพียงสิทธิ ว่าจะได้อะไร แต่ไม่รู้บทบาทหน้าที่
- คนไทยส่วนใหญ่ เป็นผู้ “ให้”
- สร้างวัฒนธรรม “คนไทย คือ คนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน ....เสมอ
- เพิ่มวินัย ดูตัวอย่างดีที่ทำได้ เช่น การรอคิวแบบไม่แออัด เว้นระยะห่าง เป็นผู้ให้ ตัวอย่างดี ๆ เช่น ตู้ปันสุข
5) การจัดการสิ่งแวดล้อม ช่วยป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น การจัดระบบระบายอากาศให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การเปิดหน้าต่าง ปิดแอร์ (ประหยัดไฟ และปลอดภัยโรคติดต่อครับ)
6) ปรับปรุงระบบงาน ระบบการเรียน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ (แต่ต้องเน้นคุณธรรมและหน้าที่พลเมือง)
- ต้องสอนให้ “เด็กไทย คนไทย รักชาติ” - เน้นระบบการเรียนการสอนใหม่ ไม่ต้องเรียนเนื้อหามากมาย แต่ต้องเน้น สอนเด็ก สอนคนไทย ให้มี
6.1) มีคุณธรรม เป็นคนดี
6.2) คิดเป็น (ไม่ใช่ท่องจำ)
6.3) ค้นหาคำตอบเป็น
6.4) แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
- การเรียนอาจไม่จำเป็นต้องเรียนที่โรงเรียนทั้งหมด การเรียนควรเกิดขึ้นได้หลากหลายหนทาง หลายวิธี จัดระบบใหม่ เรียนรู้ชีวิตทุกมิติ จัดกระบวนการใหม่ มองหาวิธีใหม่ “ปฏิรูปการศึกษา” ขอให้ทำจริง ๆ คิดถึงประโยชน์อนาคตของชาติ ทำเพื่อชาติ
7) การประชุมทางไกล มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ต้องมุ่งผลลัพธ์เช่นกัน
- ข้อดี ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เกิดประโยชน์มาก ๆ แต่วัฒนธรรมกิจกรรมมีส่วนร่วม ต้องธำรงรักษา ใช้ IT ในมุมที่มีประโยชน์ แต่ต้องรู้โทษ และป้องกัน
8. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และสุขอนามัยส่วนบุคคล
8.1) ขอให้คนไทยที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและหยุดเรียน หยุดพักงาน จนไม่แพร่เชื้อ
8.2) ล้างมือบ่อย ๆ ช่วยป้องกันได้หลายโรคครับ
8.3) รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด เลิกทานอาหารดิบ เช่น ปลาร้า ปลาดิบ (แก้ปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ด้วย) ปัจจุบันมีผู้เสียเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดี วันละ 70 ศพ (ส่วนใหญ่วัยทำงานด้วยครับ)
9) มองข้อดีจากโควิด-19 นำวิกฤติเป็นโอกาส #แพ้ชนะไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง
- เราจะร่วมประกาศชัยชนะ โควิด-19 วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน หมอเชื่อมั่นเสมอ
“ถ้าเรานำเรื่องต่าง ๆ มาพัฒนา ทำจริง มีวินัย” เราจะประสบความสำเร็จ
- อนาคตประเทศไทย และพี่น้องประชาชน จะเป็นประเทศที่มั่นคง เราอาจไม่ร่ำรวย แต่พอเพียง คนไทยเป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัย มีปัญญา (คิดเป็น ไม่เชื่อหรือถูกหลอกง่าย ๆ) มีความสุข มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ มีความปลอดภัย มีการพัฒนาแบบพึ่งตนเองได้ และยั่งยืนครับ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co