กาฬสินธุ์เด็ดขาด! ใครไม่ใส่หน้ากาก ปรับ 20,000 บาท!

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เอาจริง ใครไม่ใส่หน้ากาก ปรับ 20,000 บาท เริ่มวันนี้ (21 พ.ค.63)
กาฬสินธุ์เด็ดขาด! ใครไม่ใส่หน้ากาก ปรับ 20,000 บาท!

หลังจากที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกประกาศให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น

ล่าสุด ได้มีประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ใจความว่า เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้โรคโควิด-19 แพร่กระจายออกไป ดังนั้น จึงมีประกาศให้ผู้คนทุกคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถาน หากไม่ปฏิบัติตามและหากเจ้าหน้าที่พบ สามารถออกคำสั่งให้ผู้นั้นสวมหน้ากากอนามัยได้ ใครฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (21 พ.ค.63) เป็นต้นไป

เสียเงิน 20,000 กับการสวมหน้ากากผ้าราคาไม่ถึงหลักร้อย ก็ลองชั่งใจกันเอานะลูกเพจจ๋า

ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co