ข่าวทั่วไป 21 พฤษภาคม 2563 | 14:20 น.

สธ.แถลงแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในโรงเรียน

เขียนโดย อีจัน
สธ.แถลงแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในโรงเรียน

สธ.แถลงแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในโรงเรียน ชี้ ครู-นักเรียน ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาความสะอาดเป็นสำคัญ

วันนี้(21 พ.ค. 63) กระทรวงสาธารณสุขแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในหัวข้อแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษา โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า 3 ประเด็นหลักที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจและให้ความสำคัญ คือ 1.เด็กติดเชื้อมากเพียงใด 2.เด็กติดเชื้ออันตรายเพียงใด 3.เด็กแพร่เชื้อได้มากเพียงใด ข้อมูลจาก The New England Journal การศึกษาเด็ก 171 คนที่จีน เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 บอกว่า เด็กติดเชื้อที่ไม่มีอาการพบมากถึง 15.8% ซึ่งเด็กไทยที่ตอดเชื้อมี 3.81% อยู่ในช่วงอายุ 10-19 ปี แต่อาการจะออกไม่มาก มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป ซึ่งนี่คือจุดสังเกตของเด็ก ที่อาจติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ทำให้ทั่วโลกต้องคำนึงถึงเรื่องการเปิดเรียนที่จะมีการรวมตัวกันของเด็กจำนวนมากๆ และมีระยะเวลาเกือบทั้งวันในการใกล้ชิดกันภายในโรงเรียน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า WHO ชี้ว่าการเปิดเรียนจำเป็นต่อพัฒนาการและโภชนาการ ดังนั้น หากไทยจะเปิดเรียนได้ ต้องมีนโยบายเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมในปี 2563 ว่าจะเตรียมความพร้อมอย่างไรทั้งครูและนักเรียน โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม ตั้งแต่ มี.ค. – 17 พ.ค. 63
ระยะที่ 2 ทดลองการเรียนการสอน ตั้งแต่ 17 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63
ซึ่งในสองระยะนี้ได้เริ่มทำแล้ว อยู่ระหว่างการประเมินในขณะนี้
ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน คาดไว้ช่วง 1 ก.ค. – 30 เม.ย. 64
ระยะที่ 4 การสอบและการศึกษาต่อช่วง มี.ค. – 15 พ.ค. 64

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน จะต้องประเมินดูว่าช่วงไหน อย่างไรที่เหมาะสม เมื่อเปิดเรียนภายในโรงเรียนแล้วทั้งครู บุคลากรภายในดรเรียน และนักเรียน จพต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ทางโรเงรียนต้องเน้นการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสใช้ร่วมกัน ต้องทำความสะอาดสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง เช่น สนามเด็กเล่น โต๊ะนั่งระหว่างอาคาร เป็นต้น ดังนั้น ในช่วงนี้ทางสาธารณสุขเห็นว่าผู้ปกครองควรเริ่มพูดคุยทำความเข้าใจกับลูกๆหลานๆ เรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเปิดเทอม และผู้ปกครององก็ต้องทำความเข้าใจในมาตรการป้องกันโควิด-19 นี้ด้วย ส่วนโรงเรียน ครูและบุคลากร ก็ต้องทำความเข้าใจกันในการเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดเรียน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กตู่ เผย หลังจบประชุมสภาสมัยวิสามัญ จะแก้ปัญหาประเทศค่อยเป็นค่อยไป
บิ๊กตู่ เผย หลังจบประชุมสภาสมัยวิสามัญ จะแก้ปัญหาประเทศค่อยเป็นค่อยไป
ซ้ำทุกควาญช้าง! โควิดทำขายรายได้ไม่พอ น้ำท่วมนาข้าวตายเกือบหมด
ซ้ำทุกควาญช้าง! โควิดทำขายรายได้ไม่พอ น้ำท่วมนาข้าวตายเกือบหมด
ใบขับขี่ ขอใหม่ - ต่ออายุ ต้องใช้ ใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐาน
ใบขับขี่ ขอใหม่ - ต่ออายุ ต้องใช้ ใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐาน