ข่าวทั่วไป 21 พฤษภาคม 2563 | 14:20 น.

สธ.แถลงแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในโรงเรียน

เขียนโดย อีจัน
สธ.แถลงแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในโรงเรียน

สธ.แถลงแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในโรงเรียน ชี้ ครู-นักเรียน ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาความสะอาดเป็นสำคัญ

วันนี้(21 พ.ค. 63) กระทรวงสาธารณสุขแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในหัวข้อแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษา โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า 3 ประเด็นหลักที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจและให้ความสำคัญ คือ 1.เด็กติดเชื้อมากเพียงใด 2.เด็กติดเชื้ออันตรายเพียงใด 3.เด็กแพร่เชื้อได้มากเพียงใด ข้อมูลจาก The New England Journal การศึกษาเด็ก 171 คนที่จีน เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 บอกว่า เด็กติดเชื้อที่ไม่มีอาการพบมากถึง 15.8% ซึ่งเด็กไทยที่ตอดเชื้อมี 3.81% อยู่ในช่วงอายุ 10-19 ปี แต่อาการจะออกไม่มาก มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป ซึ่งนี่คือจุดสังเกตของเด็ก ที่อาจติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ทำให้ทั่วโลกต้องคำนึงถึงเรื่องการเปิดเรียนที่จะมีการรวมตัวกันของเด็กจำนวนมากๆ และมีระยะเวลาเกือบทั้งวันในการใกล้ชิดกันภายในโรงเรียน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า WHO ชี้ว่าการเปิดเรียนจำเป็นต่อพัฒนาการและโภชนาการ ดังนั้น หากไทยจะเปิดเรียนได้ ต้องมีนโยบายเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมในปี 2563 ว่าจะเตรียมความพร้อมอย่างไรทั้งครูและนักเรียน โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม ตั้งแต่ มี.ค. – 17 พ.ค. 63
ระยะที่ 2 ทดลองการเรียนการสอน ตั้งแต่ 17 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63
ซึ่งในสองระยะนี้ได้เริ่มทำแล้ว อยู่ระหว่างการประเมินในขณะนี้
ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน คาดไว้ช่วง 1 ก.ค. – 30 เม.ย. 64
ระยะที่ 4 การสอบและการศึกษาต่อช่วง มี.ค. – 15 พ.ค. 64

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน จะต้องประเมินดูว่าช่วงไหน อย่างไรที่เหมาะสม เมื่อเปิดเรียนภายในโรงเรียนแล้วทั้งครู บุคลากรภายในดรเรียน และนักเรียน จพต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ทางโรเงรียนต้องเน้นการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสใช้ร่วมกัน ต้องทำความสะอาดสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง เช่น สนามเด็กเล่น โต๊ะนั่งระหว่างอาคาร เป็นต้น ดังนั้น ในช่วงนี้ทางสาธารณสุขเห็นว่าผู้ปกครองควรเริ่มพูดคุยทำความเข้าใจกับลูกๆหลานๆ เรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเปิดเทอม และผู้ปกครององก็ต้องทำความเข้าใจในมาตรการป้องกันโควิด-19 นี้ด้วย ส่วนโรงเรียน ครูและบุคลากร ก็ต้องทำความเข้าใจกันในการเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดเรียน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลดหัวใจ ปู่ข่มขืนหลาน จนท้อง บอบช้ำหัวใจจนตาย
สลดหัวใจ ปู่ข่มขืนหลาน จนท้อง บอบช้ำหัวใจจนตาย
กทม. ลุยย้าย ซากรถยนต์ ทั่วกรุงเทพฯ กว่า 800 คัน
กทม. ลุยย้าย ซากรถยนต์ ทั่วกรุงเทพฯ กว่า 800 คัน
เคนมผง มีปริมาณ ยากล่อมประสาท ไดอาซีแพม เกินมาตรฐาน สูงถึง 20 เท่า
เคนมผง มีปริมาณ ยากล่อมประสาท ไดอาซีแพม เกินมาตรฐาน สูงถึง 20 เท่า