แม่น้ำยม- ฝายแม้ว จ.พิจิตร แล้งจนไม่มีน้ำ

แม่น้ำยม- ฝายแม้ว จ.พิจิตร แล้งจนไม่มีน้ำ

แล้งขนาดนี้ ปีนี้จะเอาน้ำที่ไหนมาใช้! ชาวพิจิตรทุกข์หนัก หน้าฝนแต่แม่น้ำยม- ฝายแม้วกลับแล้งหนัก น้ำแห้งขอดจนทรายโผล่เป็นแนว

แล้งสาหัส วิกฤติถาโถม เกษตรกรทุกข์แล้วก็ทุกข์อีก!

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม ยังคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ฝายแม้วที่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน บริเวณลำแม่น้ำยม หมู่ที่ 8 บ้านวังลูกช้าง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อหวังจะชะลอการไหลของน้ำ เพื่อนำไว้ใช้ในการเกษตร แต่หลังจากแม่น้ำยม ประสบปัญหาภัยแล้งจนแห้งขอดจากที่เคยมีปริมาณน้ำกักเก็บหน้าฝายแม้ว กลายสภาพเหลือเพียงกระสอบทราย และ เขื่อนดิน ที่ชาวบ้านเรียงเป็นแนวยาวขวางแม่น้ำยม ส่วนระดับน้ำบริเวณหน้าฝายแม้วที่เป็นน้ำ แห้งกลายเป็นผืนทราย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

สำหรับฝายแม้วเป็นภูมิปัญญาของประชาชนในพื้นที่แม่น้ำยมนำมาใช้เพื่อเก็บกักน้ำไว้บรรเทาความเดือดร้อน โดยวิธีการจะรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันสร้างฝายแม้ว อุปกรณ์ประกอบด้วย กระสอบปุ๋ย ไม้ไผ่ และวัสดุอื่นๆที่หาได้ในหมู่บ้านเพื่อสร้างเป็นฝายแม้วตามภูมิปัญญาชาวบ้าน เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ แต่หลังจากแม่น้ำยมประสบปัญหาแห้งขอดส่งผลให้ฝายแม้วที่สร้างขึ้นไม่มีน้ำกักเก็บประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ มากว่า 5 เดือน แล้ว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ฝนจ๋าจันวอนขอ ขอให้ไปตกในที่ที่แห้งแล้ง ชโลมทุกข์ให้ชาวบ้านและเกษตรกรให้กลับมาได้อีกครั้ง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co