ประเทศญี่ปุ่นยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ!

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ เผยควบคุมโควิดได้แล้ว พร้อมผ่อนปรนระยะที่ 1 เปิดโรงเรียน เปิดยิม ขายแอลกอฮอล์ได้
ประเทศญี่ปุ่นยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ!

เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 在東京タイ王国大使館 โพสต์อัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในญี่ปุ่น ว่า ประเทศญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศแล้ว

ภาพจากอีจัน
ในวันที่ 25 พ.ค.63 นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ เนื่องจากเห็นว่า สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนใหญ่ได้แล้ว โดยหลังจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะค่อย ๆ ขยับระดับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นระยะ ขอให้ประชาชนพยายามดำเนินชีวิตแบบใหม่ อาทิ teleworking ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs คือ Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) ลดการพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด
ประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียวจะเริ่มใช้มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
-เปิดโรงเรียน โดยลดเวลาเรียนในโรงเรียน / เรียนออนไลน์ควบคู่ / สลับกันเข้าเรียน
-เปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชม
-เปิดโรงยิม สถานที่เล่นกีฬาในร่มหรือสระว่ายน้ำในร่มที่ไม่มีผู้เข้าชม
-ร้านอาหารสามารถเปิดให้รับประทานในร้านและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 22.00 น.
-สามารถจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co