สมบัติทัวร์ เริ่มเปิดเดินรถ 8 เส้นทางทั่วประเทศ 29 พ.ค.นี้

ผู้โดยสารโปรดทราบ! 29 พ.ค.63 สมบัติทัวร์ เริ่มเปิดเดินรถ 8 เส้นทางทั่วประเทศ ย้ำให้จองตั๋วล่วงหน้าผ่านเว็บ-คอลเซ็นเตอร์เท่านั้น พร้อมเข้มมาตรการสกัดโควิด-19 เหมือนเดิม
สมบัติทัวร์ เริ่มเปิดเดินรถ 8 เส้นทางทั่วประเทศ 29 พ.ค.นี้

ผู้โดยสารโปรดทราบ! สมบัติทัวร์พร้อมกลับมาเปิดให้บริการแล้ว
หลังจากที่สมบัติทัวร์ได้หยุดเดินรถชั่วคราว จำนวน 327 คัน ใน 32 เส้นทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.63 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 เดือนกว่าแล้ว เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ล่าสุดวันนี้ 26 พ.ค. 2563 สมบัติทัวร์ แจ้งว่า วันที่ 29 พ.ค. นี้ สมบัติทัวร์เริ่มเปิดให้ผู้โดยสารใช้บริการแล้ว เริ่ม 8 เส้นทางทั่วประเทศ หรือคิดเป็นไม่ถึง 5% เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จำเป็นในการเดินทาง

ภาพจากอีจัน
สำหรับเส้นทางที่เปิดเดินรถครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และ ภาคตะวันตก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ต้นทางรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เวลา 06.00 น., 07.00 น., 08.00 น. และ 09.00 น. และ รถออกจากสมบัติทัวร์ถนนวิภาวดี-รังสิต เวลา 06.20 น., 07.20 น., 08.20 น. และ 09.20 น. ส่วนปลายทางรถออกจากเชียงใหม่ เวลา 07.30 น., 08.00 น., 08.30 น. และ 09.00 น.
2.กรุงเทพฯ-เชียงราย ต้นทางรถออกจากหมอชิต 2 เวลา 07.00 น. และ วิภาวดี 07.20 น. ส่วนปลายทางรถออกเชียงราย 08.30 น. 3.กรุงเทพฯ-เชียงของ ต้นทางรถออกหมอชิต 2 เวลา 08.00 น. และ วิภาวดี 08.20 น. ส่วนปลายทางรถออกเชียงของ 08.00 น. 4.กรุงเทพฯ-ลำปาง ต้นทางรถออกจากหมอชิต 2 เวลา 11.30 น. และ วิภาวดี 10.45 น. ส่วนปลายทางรถออกจากลำปาง 10.30 น.
5.กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ ต้นทางรถออกจากหมอชิต 2 เวลา 10.00 น. และ วิภาวดี 10.30 น. ส่วนปลายทางรถออกศรีษะเกษ 08.00 น. 6.กรุงเทพฯ-อุดรธานี ศรีเชียงใหม่ ต้นทางรถออกจากหมอชิต 2 เวลา 08.30 น. และ วิภาวดี 08.50 น. ส่วนปลายทางออกจากศรีเชียงใหม่ อุดรฯ 07.00 น.
7.กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ต้นทางรถออกหมอชิต 2 เวลา 08.00 น. และ วิภาวดี 08.20 น. ส่วนปลายทางรถออกอุบลฯ 10.00 น. และ 8.กรุงเทพฯ-หัวหิน ต้นทางรถออกวิภาวดี 14.20 น. ส่วนปลายทางรถออกหัวหิน 12.00 น.
โดยเส้นทางที่เปิดให้บริการนี้จะเป็นเส้นทางที่ให้บริการเดินรถช่วงเวลากลางวันอยู่แล้ว ไม่ส่งผลกระทบกับมาตรการเคอร์ฟิวและจังหวัดปลายทางอนุญาตให้เดินทางได้ และมีผู้โดยสารต้องการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในวันเวลาดังกล่าว ให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทาง www.sombattour.com หรือคอลเซ็นเตอร์ 1215 เท่านั้น
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing ทำความสะอาดรถโดยสาร ห้องน้ำ และจุดที่สัมผัสบ่อย ก่อนและหลังให้บริการ
ภาพจากอีจัน
ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ
ภาพจากอีจัน
หลังจากเปิดเดินรถครั้งนี้แล้วจะประเมินผล ปัญหาอุปสรรค การให้บริการเพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร การเปิดเดินรถเป็นไปตามมาตรฐานป้องกันโควิด-19 ก่อนจะติดตามสถานการณ์กับภาครัฐและขยายเดินรถในเส้นทางต่อไป เพราะขณะนี้มีผู้โดยสารต้องการเดินทางหลายเส้นทาง เช่น จ.น่าน และภูเก็ต แต่ทางจังหวัดยังไม่เปิดให้เดินรถโดยสารสาธารณะเข้าจังหวัด
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co