หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดระบาดโควิดได้ดี!

หมอยง ชี้ ข้อมูลของสหรัฐฯ บอกว่าการหยุดอยู่บ้านลดการแพร่กระจายเชื้อโควิดได้เป็นอย่างดี
หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดระบาดโควิดได้ดี!

(26 พ.ค. 63) นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า นพ.ยง ภูวรวรรณ ถึงการหยุดอยู่บ้านช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างดี โดยอ้างอิงจากข้อมูลการแพร่เชื้อของ 2 ชุมชนที่อยู่ติดกัน ในรัฐอิลลินอยส์และรัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า

ภาพจากอีจัน
“ โควิด-19 การหยุดอยู่บ้านช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลการหยุดอยู่บ้านลดการแพร่เชื้อเห็นได้ชัดเจน จากการศึกษาในชุมชน 2 ชุมชน ที่อยู่ติดกัน ชุมชนหนึ่งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ ชุมชนหนึ่งอยู่ในรัฐไอโอวา ในรัฐอิลลินอยส์ออกกฎเกณฑ์ให้หยุดอยู่บ้านหรือหยุดอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อ ตรงกันข้ามกับรัฐไอโอวาไม่ได้ออกกฎเกณฑ์ แค่ระยะเวลา 1 เดือนเศษ อัตราการติดเชื้อในประชากรของรัฐอิลลินอยส์ที่หยุดอยู่บ้านมีผู้ป่วยติดเชื้อ 10 รายต่อประชากรหมื่นคน ส่วนในรัฐไอโอวามีผู้ติดเชื้อ 15 ราย ต่อประชากรหมื่นคนแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ
การตรวจการค้นหาโรคในรัฐอิลลินอยส์มีการตรวจมากกว่ารัฐไอโอวาเสียอีก ประชากรทั้งสองนี้อยู่ติดกัน การใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติมาคำนวณเห็นชัดได้ว่า การหยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ แพร่โรค ได้ผลจริงๆ ผลงานได้ลงพิมพ์ในวารสาร JAMA ถ้ามีการระบาดของโรคมากก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำ แต่ถ้าเราควบคุมโรคได้ ถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านให้มากที่สุด สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คงจะต้องเน้นระยะห่างของบุคคล การใส่หน้ากากอนามัย การดูแลสุขอนามัย และการเฝ้าระวังตรวจในเชิงรุก ป้องกันการระบาดของเชื้อที่จะปะทุขึ้นมา
ทุกคนต้องช่วยกัน ”
จากผลของการศึกษา 2 ชุม ที่ว่ามานี้ ในบ้านเราก็มีมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติมาตั้งแตช่วงที่เริ่มมีโควิด-19 ระบาด แม่ยอดติดเชื้อจะไม่พุ่งสูง แต่ก็มียอดติดเชื้อที่ไม่น้อย ซึ่งรัฐได้ขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกันตลอดในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และทุกคนก็รว่มมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี การที่เราจะผ่านโควิดไปได้ พวกเราต้องช่วยกันจริงๆนะคะ สู้ๆค่ะทุกคน มันต้องดีขึ้นกว่านี้ในสักวันหนึ่ง
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co