สุขภาพ 28 พฤษภาคม 2563 | 16:40 น.

สธ. แนะยึดหลักสุขบัญญัติ #NewNormal สวมแมสก์ อยู่ห่าง ล้างมือ ป้องกันโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
สธ. แนะยึดหลักสุขบัญญัติ #NewNormal สวมแมสก์ อยู่ห่าง ล้างมือ ป้องกันโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข แนะ ปชช. ยึดสุขบัญญัติ 10 ประการ New Normal สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ สร้างเกราะป้องกันโควิด-19

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2563) นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 28 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ มีเป้าหมายปลูกฝังและสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ เริ่มตั้งแต่วัยเยาว์และทุกช่วงชีวิต ให้ปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย เป็นค่านิยม และพัฒนาเป็นวัฒนธรรมทางสุขภาพ เสมือนเกราะป้องกัน สร้างสุขภาพให้แข็งแรง เป็นภูมิต้านทานโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ภาพจากอีจัน


ซึ่งในสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ที่ต้องการสร้าง New Normal หรือ ฐานวิถีชีวิตใหม่ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และปฏิบัติตามสุขบัญญัติในประชาชนทุกกลุ่มวัย เป็นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยสุขบัญญัติ เบื้องต้นมุ่งเน้น 3 พฤติกรรมหลัก ได้แก่

1.การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
2.การเว้นระยะห่างระหว่างกัน
3.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆ หรือแอลกอฮอล์เจล เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และโรคอื่นๆ


ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นการสร้างบรรทัดฐานสำหรับการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน ควบคู่กับการที่ประชาชนมีความตระหนักและมีทักษะสุขภาพที่ดี

ภาพจากอีจัน


และในวันสุขบัญญัติแห่งชาติปีนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาพัฒนาสุขนิสัย ใส่ใจสุขภาพ โดยเริ่มต้นพัฒนา “ฐานวิถีชีวิตด้วยสุขบัญญัติ” เน้น “สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ”

พร้อมกันนี้ได้ขอเชิญประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แสดงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ โดยการส่งคลิปวิดีโอประกอบเพลงเข้าร่วมประกวดในเรื่อง “การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th)

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สาธารณสุข เคาะเวลา ฉีด วัคซีนโควิด กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน
สาธารณสุข เคาะเวลา ฉีด วัคซีนโควิด กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน
ศบค. แถลง สถานการณ์โควิด ในไทยวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 188 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ศบค. แถลง สถานการณ์โควิด ในไทยวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 188 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
แพทย์เตือน อากาศหนาว ไม่ควรดื่มเหล้า เสี่ยงตาย
แพทย์เตือน อากาศหนาว ไม่ควรดื่มเหล้า เสี่ยงตาย