สุขภาพ 28 พฤษภาคม 2563 | 16:40 น.

สธ. แนะยึดหลักสุขบัญญัติ #NewNormal สวมแมสก์ อยู่ห่าง ล้างมือ ป้องกันโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
สธ. แนะยึดหลักสุขบัญญัติ #NewNormal สวมแมสก์ อยู่ห่าง ล้างมือ ป้องกันโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข แนะ ปชช. ยึดสุขบัญญัติ 10 ประการ New Normal สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ สร้างเกราะป้องกันโควิด-19

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2563) นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 28 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ มีเป้าหมายปลูกฝังและสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ เริ่มตั้งแต่วัยเยาว์และทุกช่วงชีวิต ให้ปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย เป็นค่านิยม และพัฒนาเป็นวัฒนธรรมทางสุขภาพ เสมือนเกราะป้องกัน สร้างสุขภาพให้แข็งแรง เป็นภูมิต้านทานโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ภาพจากอีจัน


ซึ่งในสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ที่ต้องการสร้าง New Normal หรือ ฐานวิถีชีวิตใหม่ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และปฏิบัติตามสุขบัญญัติในประชาชนทุกกลุ่มวัย เป็นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยสุขบัญญัติ เบื้องต้นมุ่งเน้น 3 พฤติกรรมหลัก ได้แก่

1.การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
2.การเว้นระยะห่างระหว่างกัน
3.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆ หรือแอลกอฮอล์เจล เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และโรคอื่นๆ


ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นการสร้างบรรทัดฐานสำหรับการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน ควบคู่กับการที่ประชาชนมีความตระหนักและมีทักษะสุขภาพที่ดี

ภาพจากอีจัน


และในวันสุขบัญญัติแห่งชาติปีนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาพัฒนาสุขนิสัย ใส่ใจสุขภาพ โดยเริ่มต้นพัฒนา “ฐานวิถีชีวิตด้วยสุขบัญญัติ” เน้น “สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ”

พร้อมกันนี้ได้ขอเชิญประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แสดงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ โดยการส่งคลิปวิดีโอประกอบเพลงเข้าร่วมประกวดในเรื่อง “การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th)

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพทย์เตือนปล่อยลูกเล่นมือถือนานๆ เสี่ยงหน้าเบี้ยวครึ่งซีก
แพทย์เตือนปล่อยลูกเล่นมือถือนานๆ เสี่ยงหน้าเบี้ยวครึ่งซีก
พบผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย กลับจากปากีสถาน-ซูดานใต้-ฟิลิปปินส์-อินเดีย
พบผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย กลับจากปากีสถาน-ซูดานใต้-ฟิลิปปินส์-อินเดีย
พบผู้ป่วยโควิด เพิ่ม 1 ราย กลับจากสหรัฐฯ
พบผู้ป่วยโควิด เพิ่ม 1 ราย กลับจากสหรัฐฯ