AD

โซเชียลถก ช่วยกวางจากงู ในสวนสัตว์ ทำได้หรือไม่ได้

ผู้หวังดี ช่วยกวางถูกงูรัดในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แทรกแซงวัฏจักรของสัตว์หรือไม่ ?
โซเชียลถก ช่วยกวางจากงู ในสวนสัตว์ ทำได้หรือไม่ได้
AD


สัตว์ผู้ล่ากินเหยื่อที่อ่อนแอกว่า หรือการกินกันเป็นทอดๆ ตามลำดับขั้น สิ่งเหล่านี้เป็นวัฏจักรของสัตว์ที่เราคงเห็นกันจนชินตาอยู่แล้วในธรรมชาติ

ภาพจากอีจัน
แต่หลังจากที่มีคลิปคนใจดีเข้าไปช่วยเหลือกวาง ที่กำลังถูกงูรัดอยู่ริมถนนในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่ไปในโลกโซเชียล ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำนี้ว่า สมควรหรือไม่
ซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็น 2 เสียง คือ เสียงหนึ่งเห็นว่า กวางตัวนี้อยู่ในสวนสัตว์ ไม่ได้อยู่ในป่า การให้ความช่วยเหลือนั้นถูกต้องแล้ว
ส่วนอีกเสียงเห็นว่า ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของห่วงโซ่อาหารจะดีกว่า
ภาพจากอีจัน
อีจัน จึงสอบถามไปยัง พี่เนตรนภา งามเนตร หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี ถึงเรื่องนี้
พี่เนตรนภา บอกว่าเรื่องนี้สามารถมองได้ทั้ง 2 มุม หากมองในมุมของนักอนุรักษ์ ถ้าสัตว์นั้นอยู่ในป่าหรืออยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงเลย เพราะ มันคือห่วงโซ่อาหารของสัตว์ ซึ่งเป็นการคัดสรร กระบวนการทางธรรมชาติอยู่แล้ว
แต่หากมองในมุมของมนุษยธรรม ความเมตตาที่มีต่อสัตว์โลก ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราอาจให้ความช่วยเหลือได้ เพราะสัตว์อยู่ในการดูเเลของสวนสัตว์ แต่ทางที่ดี ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้จัดการจะเหมาะสมกว่า
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ซึ่งจากกรณีนี้ สรุปว่าสามารถให้ความช่วยเหลือสัตว์ได้ เพราะสัตว์อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์
แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ในพื้นที่ของสวนสัตว์ การให้ความช่วยเหลือสัตว์นั้น เราก็ควรที่จะระมัดระวังตัวเอง และควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจะดีกว่านะคะ
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co