ข่าวทั่วไป 6 มิถุนายน 2563 | 10:54 น.

กพท.เปิดรายชื่อ 7 สนามบิน เริ่มให้อากาศยานขึ้นลงได้ 6 มิ.ย.63 นี้

เขียนโดย อีจัน
กพท.เปิดรายชื่อ 7 สนามบิน เริ่มให้อากาศยานขึ้นลงได้ 6 มิ.ย.63 นี้

เช็กด่วน! วันนี้ 6 มิ.ย.63 นี้ กพท.เปิดเพิ่ม 7 สนามบินในไทย เริ่มให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะการบินในประเทศ

เริ่มเดินทางในประเทศได้แล้ว หลังสถานการณ์คลี่คลาย สนามบินก็เริ่มทยอยเปิดแล้ว ล่าสุดวานนี้ 5 มิ.ย. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศเปิดอีก 7 สนามบินแล้ว

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

โดยประกาศเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ซึ่งออกตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ที่กำหนดห้ามหรือจำกัดการ ดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราชกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด นั้น
ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ทำอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานเป็นการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1.ให้เพิ่มทำอากาศยาน ตาก ,ตราด,นครราชสีมา,นราธิวาส,ปาย,เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ในรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

2.ให้ท่าอากาศยานตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ที่ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น.
ผู้ดำเนินการสนามบินอาจพิจารณากำหนตระยะเวลาการเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ให้สั้นกว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3. ให้ท่าอากาศยานตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ที่ให้บริการทั้งการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินหรือท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะหากทำอากาศยานใดไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาทำการ ให้เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา 06.00-20.00 น.
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. เป็นตันไป

ภาพจากอีจัน

ท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ประเภทของทำอากาศยาน
ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ
(ขอนแก่น, ชุมพร ,ตาก ,ตราด ,ตรัง ,นครพนม, นครราชสีมา ,นครศรีธรรมราช น่านนคร, นราธิวาส, บุรีรัมย์, ปาย ,พิษณุโลก ,เพชรบูรณ์ ,แพร่ , แม่สอด,แม่ฮ่องสอน ระนอง, ร้อยเอ็ด, เลย ,ลำปาง ,สกลนคร,สุโขทัย, อุดรธานี ,อุบลราชธานี

ภาพจากอีจัน

ให้บริการทั้งการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
กระบี่ ,เชียงใหม่, ดอนเมือง, แม่ฟ้าหลวงเชียงราย, สมุย,สุวรรณภูมิ ,สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่, หัวหิน, อู่ตะเภา
หากท่านไดที่มีแพลนการเดินทางแล้ว เตรียมเช็กฟล์บินและจองตั๋วเลยจ้า แต่อย่าลืมนะคะการ์ดอย่าตก ป้องกันเหมือนเดิมน๊าจันเป็นห่วง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์ เตือนภัย มิจฉาชีพ แนวใหม่ หลอกเรียกรับเงินญาติผู้ต้องขัง
กรมราชทัณฑ์ เตือนภัย มิจฉาชีพ แนวใหม่ หลอกเรียกรับเงินญาติผู้ต้องขัง
สุดทรหด เด็กชาย 2 พี่น้อง ขอข้าวชาวบ้านประทังชีวิต แม่ ลั่น ใครจะรับไปดูแลพร้อมยกให้
สุดทรหด เด็กชาย 2 พี่น้อง ขอข้าวชาวบ้านประทังชีวิต แม่ ลั่น ใครจะรับไปดูแลพร้อมยกให้
สิ้นเดือนเเสนเวทนา ราคาน้ำมันขึ้น 30 สตางค์
สิ้นเดือนเเสนเวทนา ราคาน้ำมันขึ้น 30 สตางค์