กพท.เปิดรายชื่อ 7 สนามบิน เริ่มให้อากาศยานขึ้นลงได้ 6 มิ.ย.63 นี้

เช็กด่วน! วันนี้ 6 มิ.ย.63 นี้ กพท.เปิดเพิ่ม 7 สนามบินในไทย เริ่มให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะการบินในประเทศ
กพท.เปิดรายชื่อ 7 สนามบิน เริ่มให้อากาศยานขึ้นลงได้ 6 มิ.ย.63 นี้

เริ่มเดินทางในประเทศได้แล้ว หลังสถานการณ์คลี่คลาย สนามบินก็เริ่มทยอยเปิดแล้ว ล่าสุดวานนี้ 5 มิ.ย. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศเปิดอีก 7 สนามบินแล้ว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

โดยประกาศเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ซึ่งออกตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ที่กำหนดห้ามหรือจำกัดการ ดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราชกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด นั้น
ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ทำอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานเป็นการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1.ให้เพิ่มทำอากาศยาน ตาก ,ตราด,นครราชสีมา,นราธิวาส,ปาย,เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ในรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

2.ให้ท่าอากาศยานตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ที่ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น.
ผู้ดำเนินการสนามบินอาจพิจารณากำหนตระยะเวลาการเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ให้สั้นกว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3. ให้ท่าอากาศยานตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ที่ให้บริการทั้งการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินหรือท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะหากทำอากาศยานใดไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาทำการ ให้เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา 06.00-20.00 น.
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. เป็นตันไป

ภาพจากอีจัน

ท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ประเภทของทำอากาศยาน
ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ
(ขอนแก่น, ชุมพร ,ตาก ,ตราด ,ตรัง ,นครพนม, นครราชสีมา ,นครศรีธรรมราช น่านนคร, นราธิวาส, บุรีรัมย์, ปาย ,พิษณุโลก ,เพชรบูรณ์ ,แพร่ , แม่สอด,แม่ฮ่องสอน ระนอง, ร้อยเอ็ด, เลย ,ลำปาง ,สกลนคร,สุโขทัย, อุดรธานี ,อุบลราชธานี

ภาพจากอีจัน
ให้บริการทั้งการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
กระบี่ ,เชียงใหม่, ดอนเมือง, แม่ฟ้าหลวงเชียงราย, สมุย,สุวรรณภูมิ ,สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่, หัวหิน, อู่ตะเภา
หากท่านไดที่มีแพลนการเดินทางแล้ว เตรียมเช็กฟล์บินและจองตั๋วเลยจ้า แต่อย่าลืมนะคะการ์ดอย่าตก ป้องกันเหมือนเดิมน๊าจันเป็นห่วง
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co