อ.นิด้าเผยผลวิจัยชี้ วัยทำงานเสี่ยงป่วยโดยไม่แสดงอาการ แพร่เชื้อได้นานถึง 12 วัน

ผศ.ดร.วรัชญ์ เผยงานวิจัยจีนพบ ผู้ป่วยโควิด-19 ไม่แสดงอาการ สามารถแพร่เชื้อได้นานถึง 12 วัน วัยทำงานคือกลุ่มเสี่ยงที่สุด ที่จะติดเชื้อแบบไร้อาการ
อ.นิด้าเผยผลวิจัยชี้ วัยทำงานเสี่ยงป่วยโดยไม่แสดงอาการ แพร่เชื้อได้นานถึง 12 วัน

หลายวันมานี้ ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อวิด-19 รายใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ และที่สำคัญผู้ติดเชื้อรายใหม่เหล่านี้เป็นผู้ป่วยไม่แสดงอาการ

ล่าสุดวันนี้ 6 มิ.ย. 2563 ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าวว่า มีงานวิจัยจากประเทศจีน พบว่าผู้ป่วยไม่แสดงอาการ สามารถแพร่เชื้อได้นานถึง 12 วัน และพบมากสุดเป็นวัยทำงาน

ภาพจากอีจัน

โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า
งานวิจัยพบ วัยทำงานเสี่ยงป่วยโดยไม่แสดงอาการ แพร่เชื้อได้นานถึง 12 วัน
งานวิจัยล่าสุดจากประเทศจีน ซึ่งศึกษาจากผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 78 ราย จาก 26 กลุ่มการระบาดในเมืองอู่ฮั่น โดยเปรียบเทียบผู้ป่วย 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ป่วยที่แสดงอาการ 45 ราย และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 33 ราย พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ จะมีอายุเฉลี่ย 37 ปี ส่วนผู้ป่วยที่แสดงอาการมีอายุเฉลี่ย 56 ปี โดยในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ เป็นเพศหญิงถึง 67% ในขณะที่ผู้ป่วยที่แสดงอาการเป็นชาย 69% โดยพบว่า ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ แม้ภายนอกจะดูเหมือนปกติ แต่สามารถแพร่เชื้อได้นานถึง 12 วัน (เฉลี่ย 8 วัน) ส่วนผู้ป่วยที่แสดงอาการ มีระยะการแพร่เชื้อสูงสุด 24 วัน (เฉลี่ย 19 วัน) อย่างไรก็ตาม ในจำนวนผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 33 รายนี้ ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต ส่วนผู้ป่วยที่แสดงอาการ 45 ราย เสียชีวิต 2 ราย

โดยการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆที่พบว่า ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จะมีจำนวนประมาณ 40% ของผู้ป่วยทั้งหมด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การสังเกตด้วยตาเปล่าเราอาจไม่รู้ว่าใครที่เป็นผู้ติดเชื้อ เพราะฉะนั้นการป้องกันที่ตัวเองยังคงสำคัญที่สุด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co