ข่าวทั่วไป 8 มิถุนายน 2563 | 17:09 น.

อบต.แจงแล้ว! ที่มาเงินติดลบ 1 บาทของป้า สาเหตุที่ไม่ได้เงินทำศพสามี

เขียนโดย อีจัน
อบต.แจงแล้ว! ที่มาเงินติดลบ 1 บาทของป้า สาเหตุที่ไม่ได้เงินทำศพสามี

อบต.บริบูรณ์ จ.ขอนแก่น ชี้แจงแล้ว กรณีสามีป้าตาย ไม่ได้เงินฌาปนกิจสักบาท เพราะป้ามียอดเงินสะสมไม่ถึง 300 บาท ตามระเบียบโครงการ

กรณีป้าคำปัน ชาวบ้าน ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ติดต่อทาง อบต.ไป เพื่อขอรับเงินฌาปนกิจศพหลังสามีเสียชีวิตวันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา แต่ทาง อบต.มีมติว่าไม่จ่าย โดยให้เหตุผลป้าคำปันว่า ขาดส่ง 1 บาท
อ่านข่าว : ชาวบ้านขอนแก่นร้อง สามีตายไม่ได้รับเงินฌาปนกิจ อบต.ระบุ ขาดส่ง 1 บาท

ป้าคำปันจึงออกมาร้องสื่อ เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับตนเอง ล่าสุด นายอำเภอได้เรียกทั้ง 2 ฝ่ายเข้าชี้แจงให้ข้อมูล และเปิดประชุมโหวตมติอีกครั้งว่าจ่ายได้หรือไม่ให้จ่าย

ภาพจากอีจัน

วันนี้ (8 มิ.ย.63)ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.สีชมพู นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอ ได้เข้ารับฟังรายละเอียด และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ ทราบข้อมูลว่า ป้าคำปัน มีการจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการในทุกวันที่ 14 ของทุกเดือน โดยมีการทยอยจ่ายเงินจนครบ 300 บาท ภายใน 4 เดือนเพื่อเป็นสมาชิกแรกเข้า จากนั้นก็มีการจ่ายเงินทุกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 รวมเป็นเงิน 1,519 บาท ซึ่งเงินสะสมที่ฝากเข้าในโครงการดังกล่าวนั้นจะถอนหรือจะได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกหรือคนในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต โดยจะจ่ายเป็นเงินฌาปนกิจศพ

ภาพจากอีจัน

แต่เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 สามีของป้าคำปันเสียชีวิต กลับไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่า เงินติดลบ 1 บาท จึงจ่ายให้ไม่ได้

ภาพจากอีจัน

ภายหลังรับฟังรายละเอียดจากทุกฝ่าย นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอ กล่าวว่า จากการรับฟังและการตรวจสอบเอกสาร การเป็นสมาชิกของป้าคำปันพบว่า มีการจ่ายเงินเข้าโครงการในทุกๆ เดือน มากน้อยไม่เท่ากัน และสอบถามรายละเอียดยังทราบว่า ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม สามีป่วยด้วยโรคมะเร็งรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหลายวัน คิดว่าคงไม่ได้กลับบ้านง่าย จึงได้จ่ายเงินเข้าโครงการของเดือน พ.ค.63 จำนวน 200 บาท ให้กับกรรมการ ในวันที่ 14 พ.ค. จากนั้นก็ไปดูแลสามี จนกระทั่งสามีเสียชีวิต

ภาพจากอีจัน

วันที่ 15 พ.ค.63 มีการบำเพ็ญกุศลที่บ้าน แต่ไม่มีใครนำเงินฌาปนกิจศพไปมอบให้ เมื่องานศพเรียบร้อยจึงไปทวงถามที่ อบต.จึงทราบว่าตัวเองติดลบ 1 บาท สามีที่ตายจึงไม่ได้รับเงินฌาปนกิจศพ ทั้งที่มีการจ่ายเงินร่วมโครงการทุกเดือน

ภาพจากอีจัน

ส่วนเหตุผลที่ป้าคำปันไม่ได้เงินฌาปนกิจนั้น นายก อบต.บริบูรณ์ และกรรมการบางคนที่เข้าร่วมชี้แจงในครั้งนี้ ยืนยันว่า มีการประชุมในเรื่องขอป้าคำปันมาแล้ว 3 ครั้ง ที่ประชุมสรุปไม่จ่ายเงินฌาปนกิจ เพราะเป็นสมาชิกที่ผิดระเบียบ ในข้อที่4 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม 2562 ระบุว่า การถอนเงินและรักษาบัญชีในทุกๆ เดือน ภายหลังรับฝากขยะ ทุกบัญชี สมาชิกธนาคารขยะต้องมีเงินในบัญชี เท่ากับ 300 บาทและกรณีเงินในบัญชีของสมาชิกติดลบ จะไม่ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์เงินฌาปนกิจศพกรณีเสียชีวิต

“โครงการดังกล่าว ดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของ อบต.บริบูรณ์ ในส่วนของนางคำปัน สีทะรัง ซึ่งเป็น 1 ในสมาชิกของโครงการที่มีคนในครอบครัว 6 คน เมื่อมีคนเสียชีวิตก็จะได้รับเงินฌาปนกิจจากโครงการ จำนวน 23,660 บาท แต่ที่ไม่ได้รับ เพราะ กรรมการยึดปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด เนื่องจากนางคำปันติดลบ 1 บาท”

ด้านนายไหม ผ่องแผ้ว นายก อบต.บริบูรณ์ กล่าวว่า ระเบียบของโครงการระบุชัดเจนว่า สมาชิกต้องมีเงินคงค้างและเงินสะสมคนละ 300 บาท และต้องมีขยะมาขายทุกเดือน แต่ละเดือนหากขายขยะได้น้อย ก็ต้องนำเงินสดมาเติมให้เต็มในจำนวน 300 บาทเพื่อเป็นเงินสะสม ที่จะนำไปจ่ายให้กับคนในครอบครัวของสมาชิก หรือสมาชิกเสียชีวิต โดยจะมีการถอนเงินสะสมของสมาชิกไปจ่ายเป็นเงินฌาปนกิจศพๆ ละ 20 บาท

ในรายของนางคำปันนั้น ยอมรับว่าเป็นสมาชิกที่มีการจ่ายเงินทุกเดือน โดยวันที่ 14 เดือนเมษายน 2563 ฝาก 100 บาท กรรมการนำส่ง อบต.วันที่ 20 ในเดือนเดียวกัน และวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม2563 ฝาก 200 บาท กรรมการนำส่ง อบต.วันที่ 18 เดือนเดียวกัน


ภาพจากอีจัน

“เดือนเมษายน จนถึงวันที่ 12 พ.ค. มีคนตาย 5 ราย เงินจึงถูกถอนไปเป็นเงินฌาปณกิจศพจนหมด ส่วนติดลบ 1 บาทนั้น เป็นระบบบัญชีที่ อบต.มีการจัดเก็บรายละเอียดของสมาชิกตั้งแต่แรกเข้าจนถึงวันที่จ่ายเงินฌาปนกิจศพรายสุดท้ายคือวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา จึงทำให้เห็นว่า บัญชีที่นางคำปันฝากเข้านั้นจำนวน 1,519 บาท แต่เงินที่ถอนออกหรือเงินที่ถูกจ่ายฌาปนกิจนั้น 1,520 บาท จึงเป็นที่มาของเงินติดลบ 1 บาท เมื่อสามีนางคำปันเสียชีวิต วันที่ 15 พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กรรมการการยังไม่นำเงินส่งเข้าโครงการที่ อบต. สามีนางคำปันจึงไม่ได้รับเงินฌาปนกิจศพ ส่วนเงินที่ฝากเข้า 200 บาท แล้วถูกหักไปนั้นเพื่อนำไปซ่อมเสริมในส่วนที่ติดลบ เงินสะสมจึงยังเหลือ 199 บาท และถ้านางคำปันยังจะเป็นสมาชิกโครงการต่อไปก็ต้องฝากเงินสะสมเข้าโครงการดังเดิมคือต้องคงไว้ที่ 300 บาท ตามระเบียบของโครงการ”

ภาพจากอีจัน

ป้าคำปัน เปิดใจหลังออกจากห้องประชุมว่า การสะสมเงินในโครงการ ตามที่นายก อบต.และกรรมการยืนยันว่าสมาชิกทุกรายต้องมีเงินสะสมทุกเดือนๆ ละ 300 บาทนั้น ไม่เคยทราบมาก่อน มาทราบหลังจากมีปัญหาเรื่องที่ไม่ได้รับเงินฌาปนกิจ เพราะที่ผ่านมาทราบจากกรรมการว่า ต้องส่งเงินสะสมเข้าโครงการทุกเดือนในหมู่บ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่ มีการซื้อขยะจากชาวบ้านและสมาชิกฝากเงินสะสมในทุกวันที่ 14 ของทุกเดือน ส่วนเงินนั้น ตามแต่สมาชิกจะนำฝากหรือตามที่ขายขยะได้ ส่วนเงินฌาปนกิจศพสามี ที่กำลังมีปัญหานั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความมั่นใจว่าจะได้หรือไม่ เพราะทุกอย่างยังอยู่ที่มติของคณะกรรมการและนายก อบต. หากไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครได้อีก หนี้สินที่ยืมมาจัดงานศพให้สามีก็ยังไม่มีเงินคืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ปกครอง บุกโรงเรียน จ.ระยอง รับไม่ได้ลูกถูกตีก้นเขียวช้ำเพราะไม่ส่งการบ้านคณิต ?
ผู้ปกครอง บุกโรงเรียน จ.ระยอง รับไม่ได้ลูกถูกตีก้นเขียวช้ำเพราะไม่ส่งการบ้านคณิต ?
ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย หนึ่งในนั้นเป็นเด็กทารก 9 เดือน
ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย หนึ่งในนั้นเป็นเด็กทารก 9 เดือน
สาวๆทั่วไทย แห่สมัครชิงตำแหน่ง 15 ทหารพรานหญิง จชต.
สาวๆทั่วไทย แห่สมัครชิงตำแหน่ง 15 ทหารพรานหญิง จชต.