อีจัน ลั่นทุ่ง 9 มิถุนายน 2563 | 12:44 น.

แม้เข้าหน้าฝนแล้ว “ บุรีรัมย์ ” ยังเผชิญปัญหาความแห้งแล้ง !

เขียนโดย อีจัน
แม้เข้าหน้าฝนแล้ว “ บุรีรัมย์ ” ยังเผชิญปัญหาความแห้งแล้ง !

จังหวัดบุรีรัมย์ เผชิญกับปัญหาความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของเดินหน้า จัดหาแหล่งน้ำช่วยชาวบุรีรัมย์ ให้มีน้ำอุปโภคไม่ให้ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 63 ที่ผ่านมา ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่หวัดบุรีรัมย์ว่า ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 16 แห่ง มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ 12 แห่ง ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำยังคงมีปริมาณน้อย ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์ จะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเป็นหลัก แต่เนื่องจากประเทศไทยเผชิญกับความแห้งแล้งมาเป็นระยะเวลานาน จึงส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง ลดลงอย่างรวดเร็ว

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลือเพียง 7,000 ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด มีปริมาณน้ำเหลือเพียง 6,000 ลบ.ม. เท่านั้น ที่ผ่านมาโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการผันน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จนกระทั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวที่อ่างเก็บน้ำห้วยสวายและทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวายผ่านท่อผันน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ผันน้ำเฉลี่ยวันละประมาณ 20,000 ลบ.ม. มาเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก โดยมีแผนผันน้ำรวมทั้งสิ้นประมาณ 3 - 4 ล้าน ลบ.ม. หรือจนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอในอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย นั้น ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 5.339 ล้าน ลบ.ม. ไปลงยังอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก พร้อมทั้งจะดำเนินการหาแนวทางเก็บกักน้ำฝนที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งนึ้ให้ได้มากที่สุดในระยะต่อไป
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และหาแนวทางการเก็บน้ำในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งวางแผนการสูบน้ำจากแหล่งน้ำข้างเคียงเพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกรพิจิตร "ปลูกเเตงกวา" สู้ภัยแล้ง รายได้งามวันละ 3 - 4 พันบาท
เกษตรกรพิจิตร "ปลูกเเตงกวา" สู้ภัยแล้ง รายได้งามวันละ 3 - 4 พันบาท
เร่งขายมะนาวหนีภัยแล้ง
เร่งขายมะนาวหนีภัยแล้ง
ครม. อนุมัติ คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ากว่า 3 หมื่นล้านบาท
ครม. อนุมัติ คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ากว่า 3 หมื่นล้านบาท
พิจิตรแล้งที่สุดในรอบ 50 ปี  กระทบเกษตรกรไม่มีน้ำทำการเกษตร
พิจิตรแล้งที่สุดในรอบ 50 ปี กระทบเกษตรกรไม่มีน้ำทำการเกษตร
ชาวบ้านพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส งมหอยประทังชีวิต
ชาวบ้านพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส งมหอยประทังชีวิต