ข่าวเศรษฐกิจ 10 มิถุนายน 2563 | 10:13 น.

พม.ทยอยโอนเบี้ยทารก เดือน มิ.ย. เข้าบัญชีแล้ววันนี้ 10 มิ.ย. 63

เขียนโดย อีจัน
พม.ทยอยโอนเบี้ยทารก เดือน มิ.ย. เข้าบัญชีแล้ววันนี้ 10 มิ.ย. 63

รีบเช็กด่วน! วันนี้ 10 มิ.ย. 63 พม.เริ่มทยอยโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีแล้วนะ เริ่มโอนตั้งแต่ตี 1 และมีการโอนทั้งวัน แม่ๆ รอเลยจ้า

แม่ๆ ทั้งหลาย รีบเช็กด่วน!
พม.ทยอยโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีแล้ว ใครเช็กนะ

ภาพจากอีจัน

หลังจากที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อ-คุณแม่ ที่อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ ครัวเรือนที่เสี่ยงต่อการยากจน ซึ่งเป็นมาตรการให้พ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย โดยทางรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท/เดือน ซึ่งจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ


ภาพจากอีจัน

ล่าสุดวันนี้ 10 มิ.ย. 63 พม. ทยอยจ่ายเงินอุดหนุนแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีการโอนทั้งวัน
และสามารถ เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้
-สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเป็นประจำ(รายเดิม)
-สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563
-สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

และยังเหมือนเดิมจะจ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคนต่อเดือน จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ
สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่นี้
URL http://csgcheck.dcy.go.th/
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)
สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้
ใครที่ยังไม่เข้ารอเลยจ๊ะ วันนี้เขาโอนทั้งวัน แต่หากหมดวันแล้วยังไม่เข้า รีบเช็กกับ พม.ในพื้นที่ได้เลยค่ะ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พ.ค. เข้าบัญชีแล้ว
พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พ.ค. เข้าบัญชีแล้ว
พม.ทยอยโอนเบี้ยทารก เดือน มิ.ย. เข้าบัญชีแล้ววันนี้ 10 มิ.ย. 63
พม.ทยอยโอนเบี้ยทารก เดือน มิ.ย. เข้าบัญชีแล้ววันนี้ 10 มิ.ย. 63
ครม.อนุมัติจ่ายเบี้ยคนพิการ-เบี้ยทารก 1,000 นาน 3 เดือน
ครม.อนุมัติจ่ายเบี้ยคนพิการ-เบี้ยทารก 1,000 นาน 3 เดือน
ราคาทอง วันนี้ เปิดตลาด (21 ต.ค. 63) ปรับขึ้น 100 บาท
ราคาทอง วันนี้ เปิดตลาด (21 ต.ค. 63) ปรับขึ้น 100 บาท
เช็กด่วน! เงิน 500 บาท เข้าบัตรคนจนแล้ว
เช็กด่วน! เงิน 500 บาท เข้าบัตรคนจนแล้ว