ทรัพยากร-สิ่งเเวดล้อม 10 มิถุนายน 2563 | 11:35 น.

ครม.เคาะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 62-63

เขียนโดย อีจัน
ครม.เคาะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 62-63

เกษตรกรไร่อ้อยฟังทางนี้! ครม.เคาะแล้ว จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อย จ่ายเพิ่มเงินต่อตัน เพื่อจูงใจให้ผลิตผลผลิตมากขึ้น เลี่ยงการเผาไร่อ้อยลดมลพิษไปพร้อมๆ กัน

เกษตรกรไร่อ้อยไร่อ้อยเตรียมเฮ! ครม.มีมาตรการช่วยเหลือแล้ว
และจูงใจให้เกษตรกรมีกำลังปลูกผลผลิตเพื่อส่งขายมากขึ้น อีกทั้งลดการเผาไร่อ้อยลดมลพิษและฝุ่นควัน
ล่าสุดวันนี้ 10 มิ.ย.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความเป็นเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
ครม.รับทราบอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ตามที่ ครม. ได้เคยอนุมัติในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563


ภาพจากอีจัน

ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)ให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก
2)เป็นการจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดนำส่งโรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยอันเป็นสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เห็นชอบในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
-วงเงิน 6,500 ล้านบาท สำหรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย ในอัตราตันละ 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน
-วงเงิน 3,500 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย จะได้รับเพิ่มอีกอัตราตันละ 92 บาท (ตามมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาอ้อย)

ภาพจากอีจัน

รัฐบาลมีความห่วงใยต่อความเดือนร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งปัจจุบันนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตอ้อยตกต่ำลงมาก มีปริมาณเข้าหีบเพียง 74.89 ล้านตัน (7.25 ตันต่อไร่) จากที่คาดการณ์ไว้ 100 ล้านตัน (9.16 ตันต่อไร่) และต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,419 บาทต่อตัน จาก 1,110 บาทต่อตัน โครงการช่วยเหลือฯนี้ คาดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 300,000 ราย
วิกฤติกำลังจะผ่านไป เกษตรกรจะต้องกลับมายิ้มได้อีกครั้ง สู้ๆ ค่ะทุกคน เราจะผ่านมันไปด้วยกัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน้าแล้ง...ถั่วฝักยาวราคาพุ่ง
หน้าแล้ง...ถั่วฝักยาวราคาพุ่ง
พิจิตรแล้งหนัก น้ำในคลองแห้งขอด เกษตรกรสวนส้มโอเสียหายหลายร้อยไร่
พิจิตรแล้งหนัก น้ำในคลองแห้งขอด เกษตรกรสวนส้มโอเสียหายหลายร้อยไร่
ชาวสวนทุเรียนหมดกังวลปัญหาเรื่องการส่งออกทุเรียน
ชาวสวนทุเรียนหมดกังวลปัญหาเรื่องการส่งออกทุเรียน
เปิด 3 อาชีพ ไม่เข้าเกณฑ์ รับเงินเยียวยาโควิด 5,000 บาท
เปิด 3 อาชีพ ไม่เข้าเกณฑ์ รับเงินเยียวยาโควิด 5,000 บาท
พาณิชย์ หวังพลิกวิกฤตโควิด ให้เป็นโอกาส เล็งส่งออกสินค้าเกษตรไทย
พาณิชย์ หวังพลิกวิกฤตโควิด ให้เป็นโอกาส เล็งส่งออกสินค้าเกษตรไทย