ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินของไทย มีหนี้ 6.1 ล้านล้านบาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศฐานะการเงินของไทย มียอดหนี้ล่าสุด 6.1 ล้านล้านบาท
ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินของไทย มีหนี้ 6.1 ล้านล้านบาท

หลายคนอาจไม่เคยสนใจเรื่องเงินหรือหนี้สินของประเทศ แต่วันนี้(12 มิ.ย. 63)มีประเด็นหนี้ที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชน เมื่อ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตราและกิจการธนบัตร งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลวรณ แสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co