ข่าวอีจัน 13 มิถุนายน 2563 | 11:16 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว พร้อมคลายล็อคระยะ 4

เขียนโดย อีจัน
ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว พร้อมคลายล็อคระยะ 4

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศผ่อนปรนกิจกรรมเสี่ยง ระยะที่ 4 พร้อมยกเลิกเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย.63นี้

(12 มิ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไป ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63-30 มิ.ย.63 โดยสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายก่อนหน้านี้ แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างในสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


อำศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 11 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักข่าววอยซ์ทีวีถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งที่ไปทำข่าว
นักข่าววอยซ์ทีวีถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งที่ไปทำข่าว
ศาลยกคำร้องปิดแพลตฟอร์มวอยซ์ทีวีและสื่อ 4 สำนัก!
ศาลยกคำร้องปิดแพลตฟอร์มวอยซ์ทีวีและสื่อ 4 สำนัก!
ดีอีเอส จ่อดำเนินคดี โซเชียลโพสต์ ผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ดีอีเอส จ่อดำเนินคดี โซเชียลโพสต์ ผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน