ข่าวอีจัน 13 มิถุนายน 2563 | 11:18 น.

ผบ.ตร. สั่งตำรวจเข้มทั่วประเทศ! รองรับผ่อนคลายระยะ 4 – เลิกเคอร์ฟิว

เขียนโดย อีจัน
ผบ.ตร. สั่งตำรวจเข้มทั่วประเทศ! รองรับผ่อนคลายระยะ 4 – เลิกเคอร์ฟิว

แม้ผ่อนปรนระยะที่ 4 – เลิกเคอร์ฟิว แต่ ผบ.ตร. กำชับตำรวจคุมเข้มทั่วประเทศตามเดิม ป้องกันอาชญากรรมให้ประชาชน

เลิกเคอร์ฟิว ผ่อนปรนระยะที่ 4 แต่ตำรวจยังดูแลเข้ม!

วานนี้(12 มิ.ย. 63) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้พิจารณาให้ผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมในระยะที่ 4 โดยจะยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รวมถึงอนุญาตให้มีการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหารได้นั้น

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน และเพื่อเป็น การให้ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมในระยะที่ 4 จึงได้มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0007.35/1680 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ไปยังข้าราชการตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศ โดยให้ทุกหน่วยดำเนินการดังนี้


1. ดำรงความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอาชญากรรมที่เป็นการซ้ำเติมประชาชน เช่น การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การกู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

2. เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและกวดขันจับกุมอาชญากรรมที่กระทบต่อชีวิตประจำวันและความสงบสุขของประชาชนและสังคม เช่น การรวมกลุ่มแข่งรถในทาง การขับขี่รถขณะเมาสุรา ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการหรือความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามความใน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

3. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย เพื่อให้ การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้การปฏิบัติให้เป็นไปตามลำดับขั้น คือ
- ขั้นประชาสัมพันธ์
- ขั้นแนะนำตักเตือน เพื่อให้มีการปรับปรุงการดำเนินการให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
- ขั้นดำเนินคดี มีการแนะนำตักเตือนแต่ยังคงไม่ปฏิบัติตามและมีเจตนาที่จะฝ่าฝืน

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวอีกว่า “ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ และห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด หากตรวจพบให้พิจารณาดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเฉียบขาดทุกราย”

“ตำรวจไม่ได้ต้องการที่จะจับกุม ลงโทษ หรือเอาคนเข้าคุก เราเพียงมุ่งหวังให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้” พล.ต.ท. ปิยะ กล่าวทิ้งท้าย

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผบ.ตร. สั่งตำรวจเข้มทั่วประเทศ! รองรับผ่อนคลายระยะ 4 – เลิกเคอร์ฟิว
ผบ.ตร. สั่งตำรวจเข้มทั่วประเทศ! รองรับผ่อนคลายระยะ 4 – เลิกเคอร์ฟิว
ผงะ! ซื้อเนื้อหมูจากห้างใหญ่ เจอฝีหนองก้อนเบ้อเร่อ
ผงะ! ซื้อเนื้อหมูจากห้างใหญ่ เจอฝีหนองก้อนเบ้อเร่อ
บิ๊กแป๊ะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจตำรวจ หลังการชุมนุมยุติ
บิ๊กแป๊ะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจตำรวจ หลังการชุมนุมยุติ
“วัณโรคปอด” โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
“วัณโรคปอด” โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม