ข่าวอีจัน 13 มิถุนายน 2563 | 13:27 น.

ไม่มีเงินค่ารถ ช้างตกงานเดินเท้ากลับคืนถิ่นหนีโควิด !

เขียนโดย อีจัน
ไม่มีเงินค่ารถ ช้างตกงานเดินเท้ากลับคืนถิ่นหนีโควิด !

ชาวแม่แจ่ม – เชียงใหม่ ร่วมใจช่วยเหลือช้างตกงาน 125 เชือก กลับบ้าน จากผลกระทบโควิด – 19 ต้องเดินป่าจากหลายอำเภอกลับแม่แจ่มนาน 5 วัน เพราะไม่มีเงินค่ารถกลับบ้าน

ชาวแม่แจ่ม ชุมชนคนรักษ์ช้างแม่ศึก และ ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมโครงการ "ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อช้างคืนถิ่น"ร่วมใจช่วยเหลือช้างตกงาน 125 เชือก จากการวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยช้างบางเชือกพร้อมควาญช้างเดินเท้าเปล่าลัดเลาะตามป่าใช้เวลาถึง 5 วัน หนีตายกลับบ้าน

ภาพจากอีจัน


การแพร่ระบาดของ โคโรนาไวรัส โควิด 19 ไดส่งผลกระทบให้กิจกรรมการท่องเที่ยว ช้างและควาญช้างตกงาน พากันเดินทางกลับคืนสู่ชุมชน แต่การกลับคืนสู่ท้องถิ่นอย่างกะทันหันของช้าง 125 เชือก ก็ยังมีผลกระทบตามมา เพราะเจ้าของช้างไม่มีรายได้ ทำให้ช้างที่ไม่มีอาหารกิน แหล่งอาหารตามธรรมชาติ หญ้าและพืชอาหารช้างที่ปลูกในท้องถิ่นก็ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงช้าง เจ้าของช้างจึงต้องเดินทางไกลและมีค่าใช้จ่ายในการไปหาอาหารช้างจากนอกชุมชน ซึ่งเป็นความยากลําบากสําหรับเจ้าของช้างในยามวิกฤตโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวบ้านและช่วยเหลือช้างคืนถิ่นชาวบ้านผู้เลี้ยงช้างจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่ม "ชุมชนคนรักษ์ช้าง แม่ศึก" ขึ้นเพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ภาพจากอีจัน


นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช้างแต่ละเชือกที่เดินทางกลับบ้านเกิด ชาวแม่แจ่มถือว่าช้างทั้งหมดเป็นลูกบ้าน หรือ ประชากรส่วนหนึ่งของชาวแม่แจ่ม โดยช้างบ้างเชือกพร้อมด้วยควาญช้างเดินรอนแรมลัดเลาะกลางป่านานถึง 5 คืน 5 วัน จากพื้นที่ อ.แม่วาง อ.แม่ริม และ อ.แม่แตง เพื่อเดินทางกลับบ้านเกิด หลังจากตกงานเนื่องจากวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารที่จะนำมาเลี้ยงช้าง ซึ่งช้างแต่ละเชือกต้องกินอาหารวันล่ะ250 กิโลกรัมหรือเฉลี่ยวันละหลายพันบาท ชาวแม่แจ่มจึงหาทางช่วยเหลือ

ภาพจากอีจัน


โดยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ได้เข้าพบควาญช้างและประสานองค์กรต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือและได้จัดกิจกรรมโครงการ "ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อช้างคืนถิ่น" ณ บ้านห้วยผักกูด ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูป่า วางแผนการปลูกและจัดการอาหารช้างเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน หากผู้ใจบุญต้องการช่วยเหลือช้างตกงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายดวงจันทร์ ธรรมชาติมณี ประธานกลุ่มชุมชนรักษ์ช้างแม่ศึก 093-220-5499 และ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 081-867-1253

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผงะ! ซื้อเนื้อหมูจากห้างใหญ่ เจอฝีหนองก้อนเบ้อเร่อ
ผงะ! ซื้อเนื้อหมูจากห้างใหญ่ เจอฝีหนองก้อนเบ้อเร่อ
บิ๊กแป๊ะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจตำรวจ หลังการชุมนุมยุติ
บิ๊กแป๊ะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจตำรวจ หลังการชุมนุมยุติ
“วัณโรคปอด” โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
“วัณโรคปอด” โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม