ข่าวอีจัน 15 มิถุนายน 2563 | 10:47 น.

การรถไฟฯ กลับมาจอดทุกสถานีตามปกติ หลังยกเลิกเคอร์ฟิว

เขียนโดย อีจัน
การรถไฟฯ กลับมาจอดทุกสถานีตามปกติ หลังยกเลิกเคอร์ฟิว

ประกาศให้ขบวนรถที่งดจอดในบางสถานีของเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว กลับมาจอดตามกำหนดเวลาเดิม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ด้วยรัฐบาลประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ข้อ 1 ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเพราะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2563

ภาพจากอีจัน


การรถไฟฯ จึงได้กำหนดให้ขบวนรถที่งดจอดในบางสถานีของเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จะกลับมาจอดตามกำหนดเวลาเดิม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้องฟิล์ม เด็ก15สูง2เมตร ได้หาหมอแล้ว
น้องฟิล์ม เด็ก15สูง2เมตร ได้หาหมอแล้ว
พ่อแม่ตัดสินใจ “ บริจาคกระจกตา ” ลูกชายสมองตาย ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการ
พ่อแม่ตัดสินใจ “ บริจาคกระจกตา ” ลูกชายสมองตาย ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการ
พรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน ขึ้นทุกชนิด 60 สต. เว้น E85 ขึ้น 40 สต.
พรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน ขึ้นทุกชนิด 60 สต. เว้น E85 ขึ้น 40 สต.