ข่าวทั่วไป 16 มิถุนายน 2563 | 10:45 น.

เริ่มแล้ว!!! “อว.สร้างงาน ระยะที่ 2” อัตราจ้าง 32,718 อัตราทั่วประเทศ

เขียนโดย อีจัน
เริ่มแล้ว!!! “อว.สร้างงาน ระยะที่ 2” อัตราจ้าง 32,718 อัตราทั่วประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลุยสร้างงานระยะ 2 กว่า 32,718 อัตราทั่วประเทศ เดือนละ 9,000 บาท 3 เดือน ก.ค. – ก.ย. 2563

มาอีกแล้วๆๆๆ งานมาแล้วจ้า! คราวนี้เป็นการจ้างงานของ อว. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา รับกว่า 32,718 อัตรา เลยค่ะ ว่าแต่ อว. คืออะไร? อว.ก็คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 70 แห่ง ดำเนินการโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 จำนวนรวม 32,718 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.- ก.ย. 2563 เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยดำเนินการภายใต้ อว. ที่จะดำเนินการในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานใน อว.ที่ดำเนินการตามชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท

ซึ่งโครงการนี้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยให้ประชาชนที่ว่างงาน จำนวน 32,718 คน มีงานทำ และได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเฉพาะด้าน ทักษะการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐานของประชากร ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ประการเอสเอ็มอี ขณะนี้หน่วยจ้างงานทั้ง 70 แห่ง อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์นี้


https://drive.google.com/drive/folders/1C6pznu31wyscThPPXryibiWzqdt_aJCc?fbclid=IwAR3o8tdIIwNMepgdUqm-NPF9fI3Qxal-2mTSFG0_luE13wQLxasSBUrKUfo 


หรือติดต่อได้ที่สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย โทร 02 610 5330-31 และเว็บไซต์ของหน่วยจ้างแต่ละแห่งซึ่งกำลังทยอยลงประกาศ


ข้อมูล : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการช่วยผู้ว่างงานจากโควิด-19 จ้างงานด่วน 45 วัน วันละ 300 บาท
โครงการช่วยผู้ว่างงานจากโควิด-19 จ้างงานด่วน 45 วัน วันละ 300 บาท
ฮ่องกงเล็งสร้างรายได้ให้คนในประเทศ
ฮ่องกงเล็งสร้างรายได้ให้คนในประเทศ
เริ่มแล้ว!!! “อว.สร้างงาน ระยะที่ 2” อัตราจ้าง 32,718 อัตราทั่วประเทศ
เริ่มแล้ว!!! “อว.สร้างงาน ระยะที่ 2” อัตราจ้าง 32,718 อัตราทั่วประเทศ
กระทรวงมหาดไทยผุดจ้างงาน เงินเดือน 5,000-15,000 บาท
กระทรวงมหาดไทยผุดจ้างงาน เงินเดือน 5,000-15,000 บาท
ศบศ. เคาะจ้างงานเด็กจบใหม่ 2.6 แสนคน - ช่วยค่าจ้าง 50%
ศบศ. เคาะจ้างงานเด็กจบใหม่ 2.6 แสนคน - ช่วยค่าจ้าง 50%