ทรัพยากร-สิ่งเเวดล้อม 16 มิถุนายน 2563 | 16:32 น.

วราวุธ ลุยเอาผิดเฉียบขาด กลุ่มลักลอบทำไม้-ค้าสัตว์ป่า

เขียนโดย อีจัน
วราวุธ ลุยเอาผิดเฉียบขาด กลุ่มลักลอบทำไม้-ค้าสัตว์ป่า

รมว.ทส. สั่งเร่งปราบคนลักลอบตัดไม้มีค่า หากพบเจ้าหน้าที่รัฐทำความผิดเสียเอง  จะลงโทษให้หนัก

15 มิ.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าในการดำเนินคดีบุกรุกป่า ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้วางแผนพร้อมทั้งวางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ในการเสนอนโยบายและแผนงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงเสนอนโยบายการยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงาน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

พร้อมทั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานในการอำนวยการและบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในระดับจังหวัดรวมถึงประสาน กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และบูรณาการร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จังหวัด) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ในส่วนของกรมป่าไม้ ภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร พญาเสือ ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว และหน่วยบินพิทักษ์ป่า Sky Ranger ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐ เรื่องการออกเอกสารสิทธิทับที่ป่าไม้ เรื่องการลักลอบตัดไม้มีค่า พบว่า...

สถิติในภาพรวมช่วงที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 62 ถึงปัจจุบัน การดำเนินคดีบุกรุกป่ามีจำนวน 2,851 คดี มีผู้ต้องหา 521 ราย คดีไม้มีจำนวน 2,451 คดี  มีผู้ต้องหา 1,255 ราย

และในปีงบประมาณ 63 การดำเนินคดีบุกรุกป่ามีจำนวน 2,156 คดี มีผู้ต้องหา 378 ราย และคดีไม้ มีจำนวน 1,058 คดี มีผู้ต้องหา 521 ราย และในปี 2563  มีแนวโน้มว่าจะลดลง

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

นายวราวุธ กล่าวถึง การดำเนินการตรวจยึดจับกุมผู้กระทำผิดในการลักลอบตัดไม้และนำไม้มาอำพรางเป็นสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด จ.ตาก มาดำเนินคดี พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า โดยการตั้งจุดสกัดลาดตระเวนในพื้นที่ล่อแหลมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าและบริเวณที่มีการลักลอบบุกรุกทำลายป่า พร้อมเร่งรัดการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และยกระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบการขออนุญาติขนย้ายไม้เรือนเก่า

ภาพจากอีจัน

รวมไปถึงการขอความร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินจาก ปปง. และอีกหนึ่งกรณี  การบุกจับขบวนการลักลอบตัดไม้เทียนทะเล บริเวณเกาะแตน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นไม้ที่หายาก จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ยังได้ดำเนินการตรวจยึดและจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงในอีกหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมโยงกับขบวนการขโมยไม้ของกลางที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ซึ่งมีการขยายผลจนสามารถจับกุมกลุ่มขบวนการได้จำนวนมาก และพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ซึ่งทั้งหมดได้ถูกแจ้งความดำเนินคดี

สำหรับในเรื่องมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่าได้เน้นย้ำดังนี้

- การตัดไม้ทำลายป่า  

ถ้ากระทำโดยบุคคลอื่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากอยู่แล้ว  แต่หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รับผิดชอบ  ไปมีส่วนรู้เห็น  หรือกระทำความผิดเสียเอง  ต้องดำเนินการลงโทษให้หนักกว่า และเฉียบขาด  รายได้ที่เขาได้มา ถ้าเทียบกับการกระทำผิด โทษที่ได้รับอาจจะเบา  จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา การลงโทษสถานหนักให้ถึงที่สุด  เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อย  และคณะอนุกรรมการฯ ต้องช่วยกันดำเนินการต่อไป 

- มาตรการต่างๆ ตลอดจนการตรวจเส้นทางทางการเงิน  

ทุกหน่วยงานที่เป็นอนุกรรมการ  จะต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ปปง. ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ทหาร ฯลฯ กันอย่างใกล้ชิด ตลอดจนใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  พร้อมกันนี้ จะขอเงินงบประมาณมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิทักษ์ป่า กับการปกป้องต้นไม้ของประเทศไทย
ผู้พิทักษ์ป่า กับการปกป้องต้นไม้ของประเทศไทย
จนท.ขสป.พนมดงรัก รวบ แก๊งชาวกัมพูชา ลักลอบตัดไม้พะยูง กว่า 16 ท่อน
จนท.ขสป.พนมดงรัก รวบ แก๊งชาวกัมพูชา ลักลอบตัดไม้พะยูง กว่า 16 ท่อน
วราวุธ ลุยเอาผิดเฉียบขาด กลุ่มลักลอบทำไม้-ค้าสัตว์ป่า
วราวุธ ลุยเอาผิดเฉียบขาด กลุ่มลักลอบทำไม้-ค้าสัตว์ป่า
อุทยานฯ สั่ง วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร แก้ไข พื้นที่ทับซ้อน เขต ขสป.ห้วยทับทัน
อุทยานฯ สั่ง วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร แก้ไข พื้นที่ทับซ้อน เขต ขสป.ห้วยทับทัน
พญาเสือ ล่อซื้อซากสัตว์ หลังพบพ่อค้า ขายผ่านเฟซบุ๊กอย่างโจ๋งครึ่ม
พญาเสือ ล่อซื้อซากสัตว์ หลังพบพ่อค้า ขายผ่านเฟซบุ๊กอย่างโจ๋งครึ่ม