ข่าวเศรษฐกิจ 17 มิถุนายน 2563 | 16:14 น.

ครม.อนุมัติจ่ายเบี้ยคนพิการ-เบี้ยทารก 1,000 นาน 3 เดือน

เขียนโดย อีจัน
ครม.อนุมัติจ่ายเบี้ยคนพิการ-เบี้ยทารก 1,000 นาน 3 เดือน

ผู้ถือบัตรคนพิการและเด็กแรกเกิดเฮลั่น! ครม. โครงการช่วยเหลือจ่ายเบี้ย จ่ายเบี้ยคนพิการ-เบี้ยทารก 1,000 นาน 3 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียน!

ผู้ถือบัตรคนพิการและเด็กแรกเกิดฟังทางนี้! ครม.อนุมัติจ่ายเงิน 1,000 ระยะเวลา 3 เดือนแล้วนะรู้ยัง?

หลังจากครม.อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยหนึ่งในนั้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ และไม่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการของภาครัฐ ประกอบด้วย
1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี) จำนวน 1,394,756 คน
2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,596 คน
3) ผู้พิการ จำนวน 1,330,529 คน

ภาพจากอีจัน

โดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 กรอบวงเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 2.03 หมื่นล้านบาท (20,345,643,000 บาท)
ภาพจากอีจัน

โดย เงินโอนเข้าบัญชีเดิมที่รับเงินอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเงินโอนเข้าอัตโนมัติ แต่ระหว่างนี้จะมีการตรวจสอบหลักเกณฑ์และสิทธิ์ที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการโอนเงิน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

8 ชีวิตคนตาบอดสู้วิกฤตโควิด ดิ้นรนหาอาชีพเสริมเลี้ยงตัวเอง
8 ชีวิตคนตาบอดสู้วิกฤตโควิด ดิ้นรนหาอาชีพเสริมเลี้ยงตัวเอง
ครม.อนุมัติจ่ายเบี้ยคนพิการ-เบี้ยทารก 1,000 นาน 3 เดือน
ครม.อนุมัติจ่ายเบี้ยคนพิการ-เบี้ยทารก 1,000 นาน 3 เดือน
หยุดแชร์! ข่าว พม. เพิ่มเงิน เด็กแรกเกิด – ผู้สูงอายุ – คนพิการ เป็น 3,000 บาท “ไม่จริง”
หยุดแชร์! ข่าว พม. เพิ่มเงิน เด็กแรกเกิด – ผู้สูงอายุ – คนพิการ เป็น 3,000 บาท “ไม่จริง”
เช็กด่วน! เงิน 500 บาท เข้าบัตรคนจนแล้ว
เช็กด่วน! เงิน 500 บาท เข้าบัตรคนจนแล้ว
เปิดมาตรการใหม่! ช้อปดีมีคืน ซื้อของ 3 หมื่นบาท ลดหย่อนภาษีได้
เปิดมาตรการใหม่! ช้อปดีมีคืน ซื้อของ 3 หมื่นบาท ลดหย่อนภาษีได้