ข่าวทั่วไป 23 มิถุนายน 2563 | 13:48 น.

ปปส.กทม.สร้างกิจกรรม-พื้นที่ปลอดภัย ให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

เขียนโดย อีจัน
ปปส.กทม.สร้างกิจกรรม-พื้นที่ปลอดภัย ให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

ปปส.กทม. จัดอบรม “โขนเยาวชน” สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เด็ก-เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

เยาวชนกับยาเสพติด เป็นปัญหาที่มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้เด็ก ๆ และเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น สภาพแวดล้อมทางครอบครัว โรงเรียน และสังคม ทั้งนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าให้เด็ก ๆ อยากรู้ อยากลอง ทว่าเด็ก ๆ ได้เจอกับสภาพแวดล้อมที่ดี ดึงด้านสว่างของเด็ก ๆ มีพื้นที่ให้แสดงความสามารถแสดงในสิ่งที่เขาสนใจแบบสร้างสรรค์ ซึ่งหลาย ๆ องค์กรต่างมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ มาแสดงความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่นกันกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดกิจกรรม “สร้างพื้นที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด” โดยจัดอบรม “โขนเยาวชน” ในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรมตั้งวันที่ 8 -22 มิถุนายน 2563 รวม 15 วัน โดยมีเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรม จำนวน 40 คน โดยเมื่อวานนี้ (22 มิ.ย. 62) นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ ปปส.กทม. เป็นประธานกล่าวปิดโครงการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเด็ก และเยาวชนผู้ผ่านการอบรม ที่ ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

ภาพจากอีจัน


ภาพจากอีจัน

สำหรับกิจกรรมนี้ จัดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยใช้ "โขน" มาเป็นเกราะในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดึงความสนใจเลี่ยงสภาพแวดล้อม ลดความต้องการใช้ยาในกลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ให้น้อง ๆ เกิดความรัก และห่วงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารถใช้เป็นพื้นฐานอาชีพในอนาคตได้ โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย การบรรยายความรู้เรื่องยาเสพติดและการป้องกัน ความเป็นมาของโขน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่าโขนฝึกปฏิบัติ การฝึกท่าเบื้องต้นของโขน การทำท่าต่าง ๆ ของโขน ให้เข้ากับจังหวะเพลง และฝึกเทคนิคการสร้างท่าต่าง ๆ ของตัวละคร โดยมีอาจารย์ชูชีพ ขุนอาจ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ภายในงานปิดกิจกรรม นางอารีย์ แก้วดี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดปุรณาวาส กล่าวสรุปการฝึกอบรม อีกทั้ง เด็ก ๆ มีการแสดงโขนตอน "พระรามข้ามสมุทร" และตอน "ยกรบ" จากเยาวชนที่ผ่านการอบรม การมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรม และมีการสัมภาษณ์เยาวชนภายในชุมชน เพื่อบันทึกเทปในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ใต้คำขวัญ " Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"
ภาพจากอีจัน

กิจกรรมนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่เบนความสนใจการเสพยาเสพติดของเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก และหากสั่งคมมีพื้นที่แบบนี้เพิ่มขึ้นในสังคม เชื่อว่าปัญหาเยาวชนเสพยาเสพติดคงลดลงไปมาก ช่วยกันนะคะ เพื่ออนาคตของประเทศ เพราะต่อไปพวกเขาคือกำลังสำคัญของชาติ

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปปส.กทม.สร้างกิจกรรม-พื้นที่ปลอดภัย ให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
ปปส.กทม.สร้างกิจกรรม-พื้นที่ปลอดภัย ให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
อีกแล้ว ลอบตัดไม้ประดู่ ไม้แดง พยานอ้าง ร.ต.อ. ขอซื้อ เอาไปสร้างโรงรถตำรวจ
อีกแล้ว ลอบตัดไม้ประดู่ ไม้แดง พยานอ้าง ร.ต.อ. ขอซื้อ เอาไปสร้างโรงรถตำรวจ
ศกพ. เผย กทม. - 29 จังหวัด เหนือ กลาง อีสาน ค่า ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน
ศกพ. เผย กทม. - 29 จังหวัด เหนือ กลาง อีสาน ค่า ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน
เด็ก 11 ทนเห็นไม่ไหว พ่อเลี้ยงกล้อนผม ตบ ตี แม่ รีบแชทหามูลนิธิปวีณา
เด็ก 11 ทนเห็นไม่ไหว พ่อเลี้ยงกล้อนผม ตบ ตี แม่ รีบแชทหามูลนิธิปวีณา