AD

คาดอีก 9 เดือน! เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ ให้คนไทย

อนุทิน เตรียมงบเงินกู้ 3 พันล้านบาท ผลักดันวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ เดินหน้าวิจัยในคนเฟสแรก คาดอีก 9 เดือน หากไม่มีอุปสรรค พร้อมฉีดให้คนไทย
คาดอีก 9 เดือน! เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ ให้คนไทย
AD

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการวิจัยและผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ ว่า เป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ทางบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ในฐานะภาคเอกชนไทย มีความคืบหน้าเรื่องการทดลองวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ ผ่านการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่า มีความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันในหนูได้ พร้อมทั้งส่งผลเลือดหนูทดลองให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดสอบประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันโรค เพื่อเตรียมยื่นเรื่องพิจารณาความปลอดภัยในการขอวิจัยในคนอย่างเร่งด่วนในระยะที่หนึ่งต่อทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งจะข้ามการทดลองในสัตว์ระยะที่ 2 โดยทาง อย.จะพิจารณาเทียบความปลอดภัยจากงานวิจัยอ้างอิง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วบนพื้นฐานความปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน หากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค คาดว่าอีก 9 เดือนจากนี้ จะสามารถผลิตวัคซีนฉีดให้กับประชาชนไทยได้
นายอนุทิน ยังกล่าวด้วยว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเห็นความสำคัญและมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและดูแลประชาชนชาวไทยได้
ภาพจากอีจัน
ขณะนี้ได้จัดสรรงบจาก พ.ร.ก.เงินกู้ ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 3,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและร่วมค้นคว้าวิจัยวัคซีนโรคโควิด-19 กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน ขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนการผลิตวัคซีนโควิด 19 ให้สำเร็จให้ได้
ขณะที่นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด เผยว่า บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด มีความเชี่ยวชาญการผลิตวัคซีน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยและผลิตวัคซีนหลายชนิดจนเป็นที่ยอมรับระดับโลก ที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรอง
สำหรับการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ ได้ร่วมมือกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในการดำเนินงานในขั้นตอนศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดโดยไม่มีอุปสรรค จะสามารถเริ่มการวิจัยในมนุษย์ระยะแรกได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคม 2563 และจะสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ในเชิงอุตสาหกรรมได้ในราวต้นปี 2564
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co