สูงวัยเฮ! ประกันสังคม เปิดให้ผู้สูงอายุ สมัครได้แล้ว

ประกันสังคม ให้ผู้สูงวัย อายุระหว่าง 60-65 ปี ประกอบอาชีพอิสระ สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้แล้ว
สูงวัยเฮ! ประกันสังคม เปิดให้ผู้สูงอายุ สมัครได้แล้ว

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานประกันสังคม ประกาศข่าวดี!! ให้โอกาสผู้สูงวัยอายุระหว่าง 60 - 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว ให้สิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ถึง 3 ทางเลือก แนะควรรีบสมัคร เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว พร้อมจ่ายเงินสมทบทันที ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ภาพจากอีจัน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานอิสระ โดยการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุเกิน 60 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว โดยกฎหมายฉบับดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ผู้สูงวัยสามารถเลือกได้ทุกทางเลือก ปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท
ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท
ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้สูงวัยที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ทั่วประเทศ ที่สะดวก รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม

ภาพจากอีจัน
สามารถสมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคม สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.so.go.th โทรศัพท์สายด่วน 1506 หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big c)
ทั้งนี้ ขอย้ำถึงผู้สูงวัยที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ ควรรีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบทันที หากอายุกิน 65 ปีบริบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ โทรศัพท์ 02 965 2106 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ จังหวัด สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co