กรมบัญชีกลาง จ่ายเงิน 3 พันให้ผู้ถือบัตรคนจน วันนี้ 4 ก.ค. 63

ผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 1.14 ล้านคน รีบเช็กด่วน! วันนี้ 4 ก.ค. 63 กรมบัญชีกลางโอนเงิน 3 พันบาท เข้าบัญชีวันนี้วันเเรก
กรมบัญชีกลาง จ่ายเงิน 3 พันให้ผู้ถือบัตรคนจน วันนี้ 4 ก.ค. 63

หลังจากที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าเตรียมจ่ายเงินเยียวยา ให้ผู้ถือบัตรคนจน 3 พันบาท วันเดียวเท่านั้นคือวันที่ (4 ก.ค. 63)

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.14 ล้านคน ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆ ของภาครัฐ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) จำนวน 3,000 บาท จ่ายครั้งเดียว ในวันที่ 4 ก.ค. 63

ด้านนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ หรือความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท ต่อคน

ภาพจากอีจัน
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
อีกทั้ง ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ได้แก่
-โครงการเราไม่ทิ้งกัน
-โครงการช่วยเหลือเกษตรกร
-โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
นางสาววิลาวรรณ ระบุด้วยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันนี้ 4 ก.ค. 63
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ
ใครที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการต่างๆก่อนหน้านี้ รีบไปเช็กด่วนเลยจ้า
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co