อีจันร่วมปลูกต้นไม้ สร้างความชุ่มชื้น ต้นแม่น้ำยม

ปลูกป่าชุมชน สร้างต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ให้อุดมสมบูรณ์
อีจันร่วมปลูกต้นไม้ สร้างความชุ่มชื้น ต้นแม่น้ำยม

อีจันร่วมด้วยช่วยปลูกต้นไม้ คืนความชุ่มชื้นให้ต้นน้ำยม ที่บ้านดอนไชยป่าแขม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา ในกิจกรรม WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

เราได้เห็นความร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมด้วยจิตอาสา CP และคนในชุมชนกว่า 250 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนให้กับต้นน้ำ ที่เป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตและอาหาร อีกทั้งยังปรับสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนให้กลับมาสมดุลอีกครั้ง

ภาพจากอีจัน

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาเป็นประธานในการปลูกต้นไม้ ทำให้ชาวบ้านมีความตื่นตัว และร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชน ล้านดอนไชยป่าแขม

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล่าว่า กิจกรรมปลูกต้นไม้นี้ไม่ได้ปลูกทิ้งไว้เฉยๆ แต่จะให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลต่อจนกว่าพิ้นที่ตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง


ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

สำหรับพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนแห่งนี้เป็นเวลากว่า 2 ปี โดยร่วมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 78 ครัวเรือน และส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนโดยการปลูกไผ่และพืชมูลค่าสูง เช่น กาแฟโรบัสต้า  เป็นการเพิ่มอาชีพทางเลือก ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรและเกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ภาพจากอีจัน

กิจกรรม WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม หวังลดภาวะโลกร้อน สร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ควบคู่กับการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภาพจากอีจัน

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล่าว่า เริ่มปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน มาตั้งแต่ปี 2549 – 2562 และในปี 2563 นี้ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำยม ณ บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เป็นการเริ่มต้นโครงการในพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือประจำปี 2563 เป็นแห่งแรก และจะทยอยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำปิง วัง และน่าน มีต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้ คือ ต้นเเคนา ราชพฤกษ์  ต้นหว้า พยุง ตะเคียนทอง สารภี ยางนา สัก ไผ่ และมะม่วง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศน์ การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นยังช่วยดูดซับคาร์บอน ที่เป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และลดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนทำให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co