ไทยติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย ข่าวดีไม่มีผู้เสียชีวิต

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นคนไทยกลับจากอียิปต์-ซูดาน-สหรัฐอเมริกา ทุกคนไม่มีอาการ ดันยอดสะสม 3,269 ราย
ไทยติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย ข่าวดีไม่มีผู้เสียชีวิต

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 23 ก.ค. 63 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย มาจากต่างประเทศ ไม่มีหายป่วยเพิ่ม รวมหายป่วยแล้ว 3,105 ราย ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 3,269 ราย ข่าวดีไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ภาพจากอีจัน

สำหรับผู้ติดเชื้อเพิ่มที่พบทั้ง 8 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพัก State Quarantine ดังนี้
มาจาก อียิปต์ 4 ราย
- รายที่ 1-2 เป็นเพศชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาถึงประเทศไทยวันที่ 8 ก.ค. 63 เข้าพัก State Quarantine ใน จ.ชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.ค. 63 (วันที่ 11 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ ก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกัน จำนวน 15 ราย
- รายที่ 3-4 เป็นเพศชาย อายุ 20 และ 24 ปี อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงแระเทศไทยวันที่ 17 ก.ค. 63 เข้าพักที่ State Quarantine ใน จ.ชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 21 ก.ค. 63 (วันที่ 5 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ ก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกัน จำนวน 4 ราย

มาจาก ซูดาน 2 ราย
- เป็นเพศชาย 1 ราย อายุ 20 ปี และเพศหญิง 1 ราย อายุ 20 ปี ทั้ง 2 ราย อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 10 ก.ค. 63 มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ตรวจหาเชื้อ ณ ด่านควบคุมโรค สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่พบเชื้อ เข้าพักที่ State Quarantine ใน จ.ชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 3 วันที่ 21 ก.ค. 63 (วันที่ 12 ของการกักตัว) ก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกัน 15 ราย

มาจาก สหรัฐอเมริกา 2 ราย
- เป็นเพศหญิง อายุ 22 และ 23 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 18 ก.ค. 63 เข้าพักที่ State Quarantine ใน กทม. พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 21 ก.ค. 63 (วันที่ 4 ของการกักตัว)

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co