ครม. ปลดล็อกกัญชาเสรี เตรียมร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ฉบับใหม่

ครม. ปลดล็อกกัญชาเสรี เอื้อ ผู้ป่วย หมอชาวบ้าน มีใบอนุญาต ผลิต-นำเข้า-ส่งออก-จำหน่าย หรือครอบครอง ต่อยอดองค์ความรู้ทางการแพทย์
ครม. ปลดล็อกกัญชาเสรี เตรียมร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ฉบับใหม่

หลังจากที่รัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์แก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติด เรื่องการ ปลดล็อกกัญชา ให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ และนำกัญชามาใช้เพื่อการรักษาโรคและใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์


ล่าสุด วันนี้ (4 ส.ค. 63) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้เมื่อปี 2562

ส่วนฉบับใหม่ที่แก้ไข มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ผู้ป่วยที่ ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอชาวบ้าน ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรมและเกษตรกรที่ดำเนินการผลิต ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบุคคลอื่น ตามที่กำหนด ให้ได้รับใบอนุญาต ให้ผลิต-นำเข้า-ส่งออก-จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 หรือกัญชาได้
กฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ต้องการใช้กัญชาในการรักษาโรค และปัญหาการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดกัญชาทางการแพทย์

ภาพจากอีจัน

กฎหมายฉบับนี้ ยังกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรักษาและทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ในกรณีที่มีการยึดหรือริบยาเสพติดให้โทษ ให้ สธ.หรือผู้ที่ สธ.มอบหมาย สามารถทำลายหรือนำยาเสพติดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บรักษายาเสพติดของกลางไว้เป็นเวลานาน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและสถานที่เก็บรักษา
ทั้งนี้ หลังจาก ครม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้แล้ว จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co