ข่าวดัง 10 สิงหาคม 2563 | 14:00 น.

อัยการสูงสุดแถลงความคืบหน้าดำเนินคดี “บอส อยู่วิทยา”

เขียนโดย อีจัน
อัยการสูงสุดแถลงความคืบหน้าดำเนินคดี “บอส อยู่วิทยา”

สำนักงานอัยการสูงสุด เผย ตั้งคณะพนักงานอัยการเป็นคณะทำงานพิจารณามีคำสั่งคดี “บอส อยู่วิทยา” ให้เรียกสำนวนสอบสวนประเด็นความเร็วรถใหม่ พร้อมทั้งสั่งพนักงานสอบสวนแจ้งความข้อหาเสพโคเคน เป็นคดีใหม่

วันนี้ (10 ส.ค. 63) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงความคืบหน้าการดำเนินคดีนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ว่า ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดมีคำสั่งที่ พิเศษ/ 2563 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดี สำนวน ส.1 เลขรับที่ 107/2556 ของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 คดีระหว่าง พันตำรวจโทวิรดล ทับทิมดี ผู้กล่าวหา นายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ผู้ต้องหาที่ 1 และ ด.ต. วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผู้ต้องหาที่ 2 ต่อมาเมื่อคณะทำงานได้ตรวจพิจารณาการสั่งสำนวนดังกล่าวเสร็จสิ้น และได้แถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบแล้วเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


โดยคณะทำงานได้ตรวจพบว่า ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องไปแล้วนั้น ได้ปรากฏพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นพยานสำคัญสามารถทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาที่ 1 ได้ จึงเข้าหลักเกณฑ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 147 ที่สามารถแจ้งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนต่อไป และคณะทำงานยังตรวจสำนวนพบว่ามีหลักฐานการตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 (โคเคน) ในร่างกายผู้ต้องหาที่ 1 แต่พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนผู้ต้องหา ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยคณะทำงานได้ทำบันทึกรายงานและกราบเรียนอัยการสูงสุดให้ดำเนินคดีนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ผู้ต้องหาที่ 1 ต่อไป

ต่อมา อัยการสูงสุดได้พิจารณารายงานของคณะทำงานดังกล่าวแล้ว เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะทำงานและอัยการสูงสุดได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 จึงมีคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1400/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นคณะทำงานพิจารณามีคำสั่งคดีอาญาสำนวน ส.1 เลขรับที่ 107/2556 ของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 ดังนี้

1. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ หัวหน้าคณะทำงาน
2. นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ รองหัวหน้าคณะทำงาน
3. นายอุทัย สังขจร คณะทำงาน
4. นายประยุทธ เพชรคุณ คณะทำงานและเลขานุการ
5. นายนรา เขมอุดลวิทย์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีนายสมใจ โตศุกลวรรณ์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน

ทั้งนี้ ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้ดำเนินการเรียกสำนวนคดีดังกล่าวเพื่อพิจารณา สั่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพยานคนใดมาให้ซักถาม และหากปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใหม่ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งคดีต่อไป

ภาพจากอีจัน


วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) คณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1400/2563 ดังกล่าว ได้ประชุมพิจารณาสำนวนคดี ส.1 เลขรับที่ 107/2556 ของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 แล้ว คณะทำงานได้มีคำสั่งทางคดี ดังนี้

คดีนี้ พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ผู้ต้องหาที่ 1 ฐานกระทำ โดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 มาตรา 4 และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งไม่แย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 อันเป็นผลให้คดีต้องห้ามมิให้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำของผู้ต้องหาที่ 1 ในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่ อันสำคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ ทั้งนี้ ตามนัยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 147 ภายหลังจากพนักงานอัยการได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ 1 ดังกล่าวแล้ว ได้ปรากฏข้อเท็จจริงทางสื่อมวลชนอย่างแพร่หลายว่ามีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นเกี่ยวกับอัตราความเร็วในการขับรถของผู้ต้องหาที่ 1 แตกต่างจากอัตราความเร็วที่ใช้เป็นข้อเท็จจริงในการพิจารณาความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ 1 ดังนี้

1.ปรากฏข้อเท็จจริงจากคำให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนของ ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้คำนวณความเร็วรถยนต์ที่ผู้ต้องหาที่ 1 ขับ ได้ความเร็ว 177 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2.ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้คำนวณความเร็วรถยนต์ ของผู้ต้องหาที่ 1 ขับได้ความเร็ว 126 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการให้สัมภาษณ์และการคำนวณของดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ และดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ เป็นพยานหลักฐานใหม่ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 147 โดยเห็นว่า พยานหลักฐานใหม่ หมายถึง พยานหลักฐานที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนและเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญ ซึ่งอาจมีผลให้การพิจารณาความเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเร็วของรถยนต์ที่ผู้ต้องหาที่ 1 ขับในขณะเกิดเหตุจึงเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญ และสามารถทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาที่ 1 ได้ ถือเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ควรสั่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคดีต่อไป ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 147
คณะทำงานจึงมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ ดังนี้
1.ให้สอบสวน ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์และดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ เป็นพยานตามรูปคดี ที่คณะทำงานได้กำหนดเป็นประเด็นในหนังสือสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
2. ให้สอบสวนนายกสภาวิศวกรหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นพยานในประเด็นว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรของ รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ขาดต่อใบอนุญาตจริงหรือไม่ การขาดต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรจะมีผลต่อการทำเอกสารรับรองการคำนวณความเร็วของรถยนต์ที่ผู้ต้องหาที่ 1 ขับ มากน้อยเพียงใด การคำนวณความเร็วของรถยนต์ที่ผู้ต้องหาที่ 1 ขับ มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด
3. นอกจากนี้ยังปรากฏว่าผลการตรวจร่างกายของผู้ต้องหาที่ 1 พบสารโคเคน ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 คดีจึงมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ 1 ในความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 (โคเคน) เข้าสู่ร่างกาย โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่พนักงานยังไม่ได้ดำเนินคดีข้อหานี้กับผู้ต้องหาที่ 1 คณะทำงานจึงมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา เป็นคดีใหม่ต่อไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะทำงานได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าวโดยด่วน โดยให้จัดส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร. ยัน พยานคดีบอส อยู่วิทยา เสียชีวิต ไม่ส่งผลต่อการพิจารณาข้อเท็จจริงของคดี
ตร. ยัน พยานคดีบอส อยู่วิทยา เสียชีวิต ไม่ส่งผลต่อการพิจารณาข้อเท็จจริงของคดี
ตร. ยัน หมอฟันไม่ได้ใช้โคเคนรักษา บอส อยู่วิทยา
ตร. ยัน หมอฟันไม่ได้ใช้โคเคนรักษา บอส อยู่วิทยา
กรรมการชุดตำรวจ จ่อเรียก พล.ต.ท.เพิ่มพูน แจงเหตุสั่งไม่แย้งคดี “บอส อยู่วิทยา”
กรรมการชุดตำรวจ จ่อเรียก พล.ต.ท.เพิ่มพูน แจงเหตุสั่งไม่แย้งคดี “บอส อยู่วิทยา”
คดีบอส อยู่วิทยา ยังไม่ถึงที่สุด! อัยการแจง หากพบพยานหลักฐานใหม่ว่าทำผิดสั่งฟ้องได้
คดีบอส อยู่วิทยา ยังไม่ถึงที่สุด! อัยการแจง หากพบพยานหลักฐานใหม่ว่าทำผิดสั่งฟ้องได้
สมชาย คู่กรณีจารุชาติ ยืนยันไม่รู้จักกันแค่เจอกันในร้านเหล้า
สมชาย คู่กรณีจารุชาติ ยืนยันไม่รู้จักกันแค่เจอกันในร้านเหล้า