ทช.เอาจริง ! ลักลอบขุดไม้เทียนทะเล เจอโทษหนัก จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทช.เอาจริง บังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองไม้เทียนทะเล หากฝ่าฝืนลอบขุดอีก มีโทษหนัก จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทช.เอาจริง ! ลักลอบขุดไม้เทียนทะเล เจอโทษหนัก จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

18 ส.ค.63 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ออกคำสั่งพร้อมมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเล หากผู้ใดฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หลายคนอาจสงสัยว่า แล้ว ไม้เทียนทะเล คือ อะไร ? ทำไม ทช.ถึงต้องออกกฎเช่นนั้น ?
ต้นเทียนทะเล มักจะพบขึ้นตามแนวป่าชายเลน ทั้งชายฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามัน ลำต้นและใบสวยงาม เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ถึงกลาง ลำต้นบิดงอตามแรงลมริมทะเล มีใบเดี่ยวรูปขอบขนานปลายแหลม ดอกสีขาว 6 กลีบ ออกตามซอกใบ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

และเพราะ ความสวยงามของต้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี้ ทำให้ต้นเทียนทะเลได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งบอนไซ (King of Bonsai) และกลายเป็นของสะสม ซึ่งคนส่วนใหญ่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ นี่จึงเป็นที่มาของการลักลอบขุดไม้เทียนทะเลในพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติและบริเวณชายหาด เพื่อนำไปขาย เพราะ สามารถทำรายได้ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านเลยทีเดียว
แต่ ณ วันนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกกฎเข้มขึ้น โดยได้โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยระบุ ข้อความว่า
การลักลอบขุดไม้เทียนทะเลออกไปขายนั้น ทำให้ระบบนิเวศป่าชายเลนขาดความสมดุล
ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ย้ำชัดว่า
“ของป่า ต้องอยู่กับป่า มูลค่าที่ซื้อขายกันอย่างไรก็ไม่คุ้มกับระบบนิเวศที่เสียสมดุลไป”
ซึ่งที่ผ่านมา ไม้เทียนทะเล ไม่ได้อยู่ในบัญชีไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ทำให้ไม้เทียนทะเล ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ทางกรม ทช. สามารถดำเนินการได้เพียงแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกทำลายป่าเท่านั้น ทำให้การกำกับ ควบคุม ดูแล ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก ไม่เต็มประสิทธิภาพ ต่อมาประมาณกลางเดือนมิถุนายน กรม ทช. ได้มีหนังสือขอให้กรมป่าไม้พิจารณาเสนอไม้เทียนทะเลที่ขึ้นในป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ในบัญชีไม้หวงห้ามต่อไป
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน กว่าจะผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการหยุดการกระทำที่ทำให้ไม้ชนิดนี้ลดจำนวนลง จึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 17 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และได้มีคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 977/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเล เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลมิให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการลักลอบขุดล้อมไม้เทียนทะเล เพื่อการค้าไม้บอนไซ และนำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนอื่นใดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดพบเห็นผู้กระทำความผิด ขอให้แจ้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ในทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้เร่งรัดดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

รู้แบบนี้แล้ว คนที่มีความคิดจะตัดไม้เทียนทะเล จันขอให้หยุดเถอะค่ะ เงินที่ได้มามันไม่คุ้มกับระบบนิเวศที่เราต้องเสียไปจริงๆ เราควรช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อยลงทุกวัน ให้ยังคงอยู่กับประเทศไทยต่อไปอีกนานๆ มากกว่านะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co