กรมชลฯ สกัดน้ำท่วมเมืองสุโขทัย

ศรีสัชนาลัย เตรียมรับมือเเม่น้ำยมหลาก
กรมชลฯ สกัดน้ำท่วมเมืองสุโขทัย

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 วัดปริมาณฝนได้มากถึง 118 มิลลิเมตร(มม.) ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น

ภาพจากอีจัน
โดยที่สถานี Y.1C บริเวณสะพานบ้านน้ำโค้ง อำเภอเมืองแพร่ วัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้ 1,246 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (22 ส.ค. 63 เวลา 21.00 น.) กรมชลประทาน คาดการณ์ว่าน้ำจะเดินทางถึงสถานีวัดน้ำ Y.14A อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในเกณฑ์สูงสุดวันที่ 23 ส.ค. 63 ในช่วงเวลาประมาณ 08.00 - 10.00 น. ที่ระดับ
9.30 - 9.35 เมตร ปริมาณน้ำ 1,050 - 1,060 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
ภาพจากอีจัน
เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อตัวเมืองสุโขทัย กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยมบริเวณเหนือประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ ด้วยการผันน้ำส่วนหนึ่งเข้าสู่คลองหกบาทในอัตรา 250 - 350 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมกับควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ ไม่เกิน 650 - 710 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากนั้นจะรับน้ำเข้าคลองเล็กคลองน้อยตลอดทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำยม เพื่อให้ปริมาณน้ำไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ประสานแจ้งไปยังจังหวัดสุโขทัย ให้ตรวจสอบพนังกั้นน้ำบริเวณเทศบาลเมืองสุโขทัย   เพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งกรมชลประทานได้มอบหมายให้โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่ บูรณาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำไว้คอยช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้น โดยสามารถติดต่อประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ได้ทางสายด่วน กรมชลประทาน โทร. 1460 ชลประทานบริการประชาชน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co