ศบค.รายงาน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 5 ราย กลับมาจาก 3 ประเทศ

ศบค.รายงาน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 5 ราย กลับมาจาก 3 ประเทศ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงาน พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 5 ราย มาจากอินเดีย-อังกฤษ-โอมาน ไม่มีอาการ 4 ราย มีอาการ 1 ราย ดันยอดผู้ป่วยสะสม 3,395 ราย
AD

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์วันนี้ 23 ส.ค. 63 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 5 ราย หายป่วยเพิ่ม 1 ราย สะสมหายป่วยแล้ว 3,221 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,395 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสมยังคงที่ 58 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ อยู่ใน State Quarantine รายละเอียดดังนี้
- มาจากอินเดีย 1 ราย
เป็นหญิงไทย อายุ 41 ปี อาชีพแม่บ้าน เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 63 (เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 19 ราย) เข้าพัก State Quarantine ใน กทม. ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 3 วันที่ 21 ส.ค. 63 ผลตรวจพบเชื้อ ให้ประวัติเคยมีอาการ (อยู่ระหว่างสอบสวน)

- มาจากอังกฤษ 1 ราย
เป็นหญิงไทย อายุ 45 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63 เข้าพัก State Quarantine ใน จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 21 ส.ค. 63 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

- มาจากโอมาน 3 ราย
เป็นหญิงไทย 2 ราย อายุ 26 ปี อาชีพว่างงาน และ 29 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม อีก 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 63 เข้าพัก State Quarantine ใน จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 วันที่ 21 ส.ค. 63 ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co