แม่ฮ่องสอนสกัดโควิด-19 ลามจากเมียนมาร์ สั่งปิดการค้าชายแดน 3 ก.ย. นี้

แม่ฮ่องสอน คุมเข้มพื้นที่ชายแดน หลังโควิด-19 ระบาดในเมียนมาร์ สั่งปิดจุดผ่อนปรนการค้าทุกแห่ง 3 ก.ย. นี้
แม่ฮ่องสอนสกัดโควิด-19 ลามจากเมียนมาร์ สั่งปิดการค้าชายแดน 3 ก.ย. นี้
ภาพจากอีจัน
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์มีความเร่งด่วนที่จะมีการพิจารณามาตรการต่างๆ หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติที่จะปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นระยะ 15 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
สำหรับช่องทางจุดผ่อนปรน 3 แห่ง ประกอบด้วย
-จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้วยผึ้ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
-จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม
-จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางแม่สามแลบ อำเภอสบเมย
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้จะมีผลตั้งแต่ 3 กันยายนนี้ พร้อมสั่งให้เพิ่มจุดคัดกรองในช่วงนี้ด้วยก่อนที่จะมีการปิดจุดผ่อนปรน
นายสุวพงศ์ เผยด้วยว่า ที่ประชุมได้มีการมาตรการผ่อนปรนในการเปิดจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านเสาหินอำเภอแม่สะเรียง เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการขนถ่ายสินค้า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่จะส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านและจะมีการปิดช่องทางบ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ในวันที่ 3 กันยายน เช่นกัน
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีมติที่จะป้องกันการแพร่ระบาดภายในศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ ทั้ง 5 แห่ง ที่จะต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด รวมทั้งการเดินทางของนักเรียนของประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะมีการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ซึ่งทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ห้ามเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในช่วงนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


ขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้แต่ละอำเภอเพิ่มมาตรการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ยังถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดของประเทศ

อีจัน
www.ejan.co