ศบศ. เคาะจ้างงานเด็กจบใหม่ 2.6 แสนคน - ช่วยค่าจ้าง 50%

ศบศ. ทุ่มงบ 2.3 หมื่นล้านบาท! จ้างงานเด็กจบใหม่ 260,000 อัตรา - ช่วยค่าจ้าง 50%
ศบศ. เคาะจ้างงานเด็กจบใหม่ 2.6 แสนคน - ช่วยค่าจ้าง 50%

วันนี้ (2 ก.ย. 63) นายดนุชา พิชญนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงผลหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ) โดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยกระทรวงแรงงาน เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่

1.ระดับปริญญาตรี
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รวมจำนวน 260,000 อัตรา

ทั้งนี้ คาดการณ์งบประมาณ 23,476 ล้านบาท ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้างนั้น จะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในปี 2562 - 2563 ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กับนายจ้างไม่เกิน 50% ของค่าจ้าง

ปริญญาตรีจ่ายเงินสมทบไม่เกิน 7,500 บาท

ปวส.จ่ายไม่เกิน 5,550 บาท

ปวช. ไม่เกิน 4,700 บาท

และตลอดทั้งปีนายจ้างต้องไม่ลดการจ้างงานเกิน 15%

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co