กมธ.เสนอฉีดฮอร์โมนให้ฝ่อ แก้ไขปัญหาการถูกข่มขืน

ดร.ส้ม (สส.พรรคพลังประชารัฐ) ชงกมธ. ฉีดอวัยวะเพศให้ฝ่อไม่ให้เกิดความรู้สึกทางเพศ แก้ปัญหาข่มขืน
กมธ.เสนอฉีดฮอร์โมนให้ฝ่อ แก้ไขปัญหาการถูกข่มขืน

เอาแล้ว สภาเอาจริงเดินหน้าเสนอโทษ ผู้ต้องหาข่มขืนกระทำชำเราโดยการฉีดให้ฝ่อ!

วันที่ 2 ก.ย. 63 ในการประชุมสภา ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะกมธ.วิสามัญพิจารณา ศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกข่มขืนกระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายเสนอถึงข้อสังเกตของกมธ. ว่ารัฐบาล ควรกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืน กระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืน กระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ ระดับชาติ

ภาพจากอีจัน


ซึ่งมีกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเลขานุการ ดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการ การวางโครงสร้าง กำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานในภาคปฏิบัติ จัดทำระบบการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานทุกแห่งสามารถนำยุทธศาสตร์ไปใช้ในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานได้อย่างจริงจัง และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและรูปแบบการบริหาร เพื่อให้เกิดหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืน กระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ และการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยกรรมาธิการฯ ได้แบ่งข้อสังเกตไว้ 5 หัวข้อ ดังนี้
1.แนวทางการป้องกันการเกิดเหตุ
2.แนวทางการดำเนินการของภาครัฐเมื่อเกิดเหตุ
3.แนวทางการบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาหลังเกิดเหตุ
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืน กระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ
5.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกับการป้องกันการข่มขืน กระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ


โดยเฉพาะประเด็นการฉีดฮอร์โมนลดความต้องการทางเพศผู้กระทำผิด น.ส.พัชรินทร์ ชี้แจงว่า ข้อเสนอการฉีดให้ฝ่อนั้น เนื่องจากที่ผ่านแม้คดีข่มขืนจะมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต แต่ยังยับยั้งการข่มขืนไม่ได้ จึงต้องพิจารณาว่า จะใช้โทษใดมาปราบปรามการข่มขืน ประเด็นการฉีดให้ฝ่อนั้น ชี้แจงว่าไม่ใช่การฉีดให้ฝ่อ แต่เป็นการฉีดฮอร์โมนยับยั้งไม่ให้เกิดความรู้สึกทางเพศระยะหนึ่ง เมื่อยาหมดฤทธิ์ก็กลับมาใช้การตามปกติ
ซึ่งข้อสังเกตที่ได้กล่าวมาทั้งหมด รายละเอียดกรรมาธิการได้นำเสนอไว้แล้วในรายงาน จึงขอเรียนมายังที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบในรายงานถึงข้อสังเกตของกรรมาธิการฯดังกล่าว และส่งต่อข้อสังเกตไปยังรัฐบาล ให้รัฐบาลได้ดำเนินการและขอให้ร่วมกันติดตามในการทำงานให้รัฐบาลได้ดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จนเกิดผลเป็นรูปธรรม
ลุ้นว่าข้อเสนอนี้จะถูกนำไปใช้จริงหรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co