ทรัพยากร-สิ่งเเวดล้อม 9 กันยายน 2563 | 12:00 น.

ประกาศปิด “ถ้ำนาคา” หลังเจอร่องรอยคนเขียนบนหิน

เขียนโดย อีจัน
ประกาศปิด “ถ้ำนาคา” หลังเจอร่องรอยคนเขียนบนหิน

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิด “ถ้ำนาคา” ไม่มีกำหนด! หลังเจอร่องรอยนักท่องเที่ยวขีดเขียน ทาแป้ง สัมผัสหิน

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศการท่องเที่ยว ถ้ำนาคา ตั้งแต่วันนี้ (9 ก.ย. 63) อย่างไม่มีกำหนด หลังนักท่องเที่ยวละเมิดกฎระเบียบของอุทยานฯ ขีดเขียน จับ สัมผัสหิน ทาแป้งหาเลขเด็ด

ประกาศอุทยานแห่งชาติภูลังกา เรื่อง ปิดการท่องเที่ยว "ถ้ำนาคา" พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา
ด้วยปรากฏว่าที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขึ้นชมถ้ำนาคา ได้ละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่างๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสีและแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ภาพจากอีจัน


อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ข้อ 4 (11) จึงให้ปิดการท่องเที่ยว "ถ้ำนาคา" ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าทางอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการ กำหนดมาตรการปกป้องมิให้มีการทำลายทรัพยากรชาติอันเกิดจากกลุ่มคนดังกล่าว ข้างต้นได้

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะเป็นความผิดและได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา และการสัญจรผ่านเส้นทางตามปกติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาของบุคคลโดยทั่วไป ให้กระทำได้ตามปกติ หากมีกรณีที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา เพื่อทราบและพิจารณาโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 081-725-2684
จึงประกาศมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติโดยทั่วกัน

ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อ TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ว่า
“ขอปิดให้บริการท่องเที่ยว"ถ้ำนาคา" จนกว่าจะมีมาตรการป้องกันที่ได้ผล และขออภัยพี่น้องชาวไทย ที่ก่อนหน้านี้เราขาดมาตรการรองรับจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรณีที่สำคัญของประเทศ ขอฝากถึงคนมือบอนที่ทำให้เกิดความเสียหายในครั้งนี้ว่า ถ้าท่านมาเที่ยวดีๆไม่ได้ ก็โปรดอย่ามาเลยดีกว่า”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศปิด “ถ้ำนาคา” หลังเจอร่องรอยคนเขียนบนหิน
ประกาศปิด “ถ้ำนาคา” หลังเจอร่องรอยคนเขียนบนหิน
สั่งเข้มดูแลแหล่งท่องเที่ยว หลังก่อนหน้านี้เจอร่องรอยคนเขียนบนหิน ถ้ำนาคา
สั่งเข้มดูแลแหล่งท่องเที่ยว หลังก่อนหน้านี้เจอร่องรอยคนเขียนบนหิน ถ้ำนาคา
สงกรานต์ - แมท ปีนเขาพิชิตถ้ำนาคา ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สงกรานต์ - แมท ปีนเขาพิชิตถ้ำนาคา ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พัทลุง – สงขลา น้ำท่วมขังหลายจุด หลัง ฝนซัดทั้งคืน
พัทลุง – สงขลา น้ำท่วมขังหลายจุด หลัง ฝนซัดทั้งคืน
พญาเสือ บุกยึดเสือโคร่ง 'มุกดาสวนเสือ' หลังพบ DNA ไม่ตรงพ่อเเม่
พญาเสือ บุกยึดเสือโคร่ง 'มุกดาสวนเสือ' หลังพบ DNA ไม่ตรงพ่อเเม่