อีจัน ลั่นทุ่ง 14 กันยายน 2563 | 10:49 น.

คืบหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำป่าละอู

เขียนโดย อีจัน
คืบหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำป่าละอู

แก้ปัญหาน้ำ ช่วยชาวสวนทุเรียนป่าละอู หนุนการท่องเที่ยวหัวหิน

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ได้เร่งรัดติดตามการก่อสร้างงานในด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้นายนรเศรษฐ์ สอนทอง ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 เตรียมความพร้อมทั้งในด้านวิศวกรรม กรอบแผนงานและงบประมาณโครงการ

ภาพจากอีจัน


โครงการอ่างเก็บน้ำนี้ เมื่อเสร็จจะสามารถสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะการเกษตรที่เป็นแหล่งทุเรียนป่าละอู โรงเรียนตำรวตตระเวนชายแดนและการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน ที่จะส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการฯที่กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชดำริเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อให้ชาวตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลงานความคืบหน้าในภาพรวม ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 22 % ของแผนที่วางไว้

ภาพจากอีจัน


สำหรับอ่างเก็บน้ำป่าละอูฯ ถือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความจุระดับกักเก็บ 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ทั้งหมด 6,490 ไร่ โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนและช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จำนวน 1,095 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 3,250 คน รวมไปถึงครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนเรศวรป่าละอู เเละเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000
ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000
เตรียมชดเชยพื้นที่เกษตรเสียหาย
เตรียมชดเชยพื้นที่เกษตรเสียหาย
ครบวงจรกินเที่ยว ฟาร์มปูนา ใจกลางเมือง #ขอนแก่น
ครบวงจรกินเที่ยว ฟาร์มปูนา ใจกลางเมือง #ขอนแก่น