ข่าวอีจัน 22 กันยายน 2563 | 20:59 น.

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ! รัฐขยายมาตรการช่วยค่าน้ำ-ไฟ อีก 1 ปี

เขียนโดย อีจัน
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ! รัฐขยายมาตรการช่วยค่าน้ำ-ไฟ อีก 1 ปี

ครม. อนุมัติขยายมาตรการช่วยค่าไฟ-ค่าน้ำ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี


ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า
วันนี้ ครม. มีมติอนุมัติขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ออกไป 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 13.9 ล้านคน คิดเป็นครัวเรือนประมาณ 8 ล้านครัวเรือน
ซึ่ง 1 ครัวเรือน สามารถใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

ภาพจากอีจัน


มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา คือ


1.ค่าไฟฟ้า

กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการปัจจุบัน
แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิตามมาตรการนี้ได้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

หากใช้เกินวงเงิน 230 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

2.ค่าน้ำประปา

ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาท ต่อ ครัวเรือนต่อเดือน

หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ที่รอคอย! 30 ต.ค. 63 น้ำมันลดราคา
วันนี้ที่รอคอย! 30 ต.ค. 63 น้ำมันลดราคา
คุณทวด 5 แผ่นดิน! อายุยืน ถึง 103 ปี
คุณทวด 5 แผ่นดิน! อายุยืน ถึง 103 ปี
เจ้าอาวาสไม่ยอม เรียก 50,000 บาท หลังถูกชกหน้าคากองกฐิน
เจ้าอาวาสไม่ยอม เรียก 50,000 บาท หลังถูกชกหน้าคากองกฐิน