ม.รามคำแหง ให้นักศึกษา แต่งกายตามเพศสภาพเข้าสอบได้

ไฟเขียว! มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้นักศึกษา แต่งกายตามเพศสภาพเข้าสอบได้ โดยไม่ต้องมาขออนุญาต
ม.รามคำแหง ให้นักศึกษา แต่งกายตามเพศสภาพเข้าสอบได้

29 ก.ย. 2563 มีรายงานว่า ผศ.วุฒิศักดิ์ เจริญลาภทรัพย์ รักษาการอธิบการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกคำสั่ง เรื่องข้อปฎิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้การควบคุมการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อปฏิบัติในการสอบไล่ ดังนี้

ภาพจากอีจัน
ให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายไม่สวมเสื้อที่ไม่มีคอปก ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง
นักศึกษาหญิงต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือที่มีสายรัดเส้น ต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง หรือ กระโปรงกางเกง
สำหรับนักศึกษาที่สวมกางเกงยกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นเครื่องแบบชุดพละ หรือเครื่องแบบของหน่วยงาราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ นักศึกษาที่มีเพศสภาพที่ปรากฏไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด สามารถแต่งกายได้ตามสภาพที่ปรากฏ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co