อีจันบุก ศพด.วัดโพธิวราราม ปฐมวัยต้นแบบมาตรฐานระดับดีมาก

บุคลากรดี นักเรียนมีคุณภาพ! ส่องศพด.วัดโพธิวราราม จากการประเมินมาตรฐานต้องปรับปรุงสู่ศพด.ต้นแบบระดับดีมาก
อีจันบุก ศพด.วัดโพธิวราราม ปฐมวัยต้นแบบมาตรฐานระดับดีมาก

หลังจากมีข่าวครูปฐมวัยทำร้ายเด็กกันโจ๋งครึ่ม ทำให้หลายคนเริ่มเป็นห่วงบุตรหลาน วัยกำลังเรียนรู้ อย่างเด็กปฐมวัยเเละอนุบาลว่าจะเป็นเเบบในข่าวไปซะหมด

อย่าเพิ่งด่วนสรุปไป เพราะยังมีโรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกหลายเเห่งที่มีการเรียนการสอน ดูเเลนักเรียนอย่างดีจนได้รับรองมาตรฐานจาก สมศ. หรือสำนักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เเล้วว่าเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ

วันนี้ 8 ก.ย.2563 จันมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นเเบบ เเม้จะเป็นโรงเรียนต่างจังหวัด เเต่สามารถพิสูจน์ให้เห็นเเล้วว่าสามารถพัฒนาได้ เพราะบุคลากรดี เด็กๆเรียนอย่างมีความสุข ผู้ปกครองอุ่นใจ

โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ เริ่มก่อตั้งขึ้นโดย"พระครูโพธนวัตร"เจ้าอาวาสวัดโพธิวราราม เป็นผู้ขออนุญาตในการจัดตั้งเพื่อรับเด็กเข้ามาดูเเลเเละเริ่มปูพื้นฐานการเรียนก่อนเข้าอนุบาล

มีการเเยกห้องการเรียนการสอนเป็นสัดส่วน ที่สำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเห่งนี้ เคยได้รับการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาในระดับที่ควรปรับปรุง เเละนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเเปลง เพราะระยะเวลาเเห่งนั้นเพียง 1 ปี บุคลากรผู้ปกครองเเละผู้นำ ร่วมหารือเเละปรับปรุงมาตรฐานทันที จนภายในปีนั้นสามารถพัฒนามาตรฐานก้าวกระโดดจากควรปรับปรุง มาอยู่ในระดับดีมาก

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ด้านนางสายหยุด น้อยชื่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิวราราม เผยว่าที่นี่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำจังหวัดอุดรธานี เเละที่ผ่านมา ได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้ง 4 รอบ โดยในแต่ละรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นำเอาผลการ
ภาพจากอีจัน
ประเมินไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตามการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้เรียน โดยเฉพาะข้อเสนอแนะด้านการเพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ซึ่งทางศูนย์ได้นำเอาการสอนแบบ BBL (Brain-based Learning) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสมอง
ตามศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาการด้านสมองของเด็ก โดยทางศูนย์ได้เปิดโอกาสให้
เด็กได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กสนใจ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นหาตัวเองผ่านกิจกรรม อีกทั้งทางศูนย์ยังได้กระตุ้นพัฒนาการต้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านการให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเห่งนี้ เริ่มรับเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ 2 ขวบครึ่งจนถึง 3 ขวบ 11 เดือน มีเด็กจำนวน 54 คน การเรียนการสอนภายในศูนย์มีการแบ่งห้องเรียนของเด็กตามช่วงวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เด็กมีความน่ารักเเละความสามารถเหมาะสมตามวัย เเละที่สำคัญทางการทำกิจกรรม รวมถึงการพัฒนามีส่วนร่วมทั้งเด็กคุณครูผู้ปกครองเเละคนในชุมชน
ซึ่งทาง สมศ.ได้ชื่นชมการดูเเลเเละการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเห่งนี้ พร้อมกับทิ้งท้ายว่า สมศ.พยามประเมินมาตรฐานให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพ บุคลากรดี ผู้เรียนได้ความรู้เเละมีความสุข ผู้ปกครองอุ่นใจ เเละเลือกถูกที่ฝากบุตรหลานไว้ ซึ่งตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังพยายามเต็มที่
จันขอยกนิ้วให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเห่งนี้ พร้อมกับอยากให้มาตรฐานของครูเเละการเรียนการสอนเป็นแบบอย่างให้กับอีกหลายๆโรงเรียน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co