เปิดโทษข้อหา ม.110 ประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินี

เปิดโทษ ม.110 ข้อหาแรงแจ้ง 2 แกนนำ ประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินี
เปิดโทษข้อหา ม.110 ประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินี

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ นายเอกชัย หงส์กังวาน และนายบุญเกื้อหนุน เป้าทอง นักกิจกรรมทางการเมือง ในข้อหา ประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินี

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 110
ผู้ใดกระทำการประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพของพระราชินี หรือรัชทายาท หรือต่อร่างกาย หรือ เสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี
วรรคสอง ผู้ใดพยายามกระทำการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

วรรคสาม ถ้าการกระทำนั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์หรือชีวิต ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
วรรคสี่ ผู้ใดกระทำการใดอันเป็นการตระเตรียมเพื่อประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพของพระราชินี หรือรัชทายาท หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือรู้ว่ามีผู้จะประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพของพระราชินี หรือ รัชทายาท หรือ ประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ กระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 12 ปี ถึง 20 ปี

อีจัน
www.ejan.co