อีจัน ลั่นทุ่ง 16 ตุลาคม 2563 | 10:30 น.

ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000

เขียนโดย อีจัน
ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลูก ฟักข้าว รายได้เดือนละ 10,000 บาท

สวนครูหนุ่ยในพื้นที่บ้านโป่งขาม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาใช้พื้นที่บริเวณสวนจำนวน 1ไร่ปลูกฟักข้าวสร้างรายได้เสริมเดือนละกว่า 8,000-10,000 บาท โดยการยึดหลัก“เพียงรู้จักพอ…ก็พอเพียง” เป็นการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทำได้ทุกครอบครัว ทุกฐานะ ทำได้เลย และทำได้ง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องอาศัยองค์ความรู้ใดๆ มากมาย สิ่งเดียวที่เราทุกคนต้องมีคือ “จิตสำนึก” พระองค์สอนให้เราทำ “เพื่อตัวเราเอง” ทำ “เพื่อสร้างความเจริญให้ชีวิตเราเอง” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงเป็นหลักพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง เป็นแนวทางที่ให้เราทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ดำเนินตามวิถีแห่งการดำรงชีพอย่างสันติสุข โดยมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ครูหนุ่ย นายสุรชัย ศรีชัยวัย อายุ 67ปี ดำเนินวิถีตามรอยพ่อ ปลูกฟักข้าวปลอดสารพิษในพื้นที่สวนเลขที่ 74 หมู่10บ้านโป่งขาม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ครูหนุ่ยเป็นทั้งนักข่าวอาวุโส และเป็นทั้งข้าราชการวัยเกษียณ เขาแบ่งพื้นที่สวน 7 ไร่ แบ่งออกมาจำนวน 1 ไร่ เพื่อปลูก ฟักข้าว ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับแตงกวา มาปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นทุนน้อยเห็นผลเร็ว หลังจากปลูก ฟักข้าว ได้ 8 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ สัปดาห์ละประมาณ 50-60 กิโลกรัม นำไปจำหน่ายกิโลกรัมละ 40-60 บาท

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ซึ่งผล ฟักข้าว ที่ปลูกไว้ก็จะสามารถเก็บได้ตลอด ยิ่งปลูกนานหลายปีผลผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้น ต้น ฟักข้าว จะมีอายุอยู่ได้ถึง 20-30 ปี ซึ่งการลงทุนปลูก ฟักข้าว ต้นทุนไม่มากนัก นอกจากผล ฟักข้าว แล้ว ต้นของ ฟักข้าว ยังนำ ยอด ใบและผลอ่อนไปจำหน่าย และนำไปประกอบอาหารรับประทานได้โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำ ฟักข้าว พร้อมทั้งขายน้ำ ฟักข้าว แปรรูปสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


โดยนายสุรชัย ศรีชัย หรือ ครูหนุ่ยเล่าว่า การดูแลรักษา ฟักข้าว ก็จะทำการรดน้ำวันเว้นวันโดยใช้เวลาว่างจากการทำข่าวไปดูแล ฟักข้าว ทุกวัน ส่วนศัตรูฟักข้าวคือ แมลงวันทอง ก็จะใช้วิธีกำจัดด้วยการใช้กาวล่อติดขวดน้ำเพื่อให้แมลงวันทองเข้าไปติด ส่วนการใช้ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำขึ้นเองจะไม่ใช้สารเคมี จึงมั่นใจในการปลอดสารปนเปื้อนเมื่อนำไปบริโภคทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น 8,000-10,000 บาทในแต่ละเดือน
ใครสนใจเดินทางไปเที่ยวสวนครูหนุ่ยได้นะคะ ตั้งอยู่เลขที่ 74 หมู่ 10 บ้านโป่งขาม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หรือจะโทรไปก่อนก็ได้ค่ะ 081-951-3724

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000
ฟักข้าว 1 ไร่ รายได้เดือนละ 10,000
ไก่อบฟาง เมนู บ้านนา ที่ หากินยาก
ไก่อบฟาง เมนู บ้านนา ที่ หากินยาก
ฝรั่ง หงเป่าสือ ไส้แดง พืชเศรษฐกิจ ตัวใหม่มาแรง
ฝรั่ง หงเป่าสือ ไส้แดง พืชเศรษฐกิจ ตัวใหม่มาแรง
เด็กชายสุด ขยัน ช่วยพ่อขาย ว่าว ริมทางเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัว
เด็กชายสุด ขยัน ช่วยพ่อขาย ว่าว ริมทางเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัว