ชาวนราธิวาส ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินขบวน ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์

ประชาชน ชาวนราธิวาส กว่า 10,000 คน ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินขบวน แสดงความจงรักภักดีต่อ ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ชาวนราธิวาส ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินขบวน ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้(21 ต.ค. 63) ประชาชนกว่า 10,000 คน จาก อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ.สุคิริน และ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ร่วมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง เดินทางมาร่วมแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีการตั้งขบวน บริเวณ 4 แยกแลลันเตาไปถึงบริเวณหน้าด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก โดยมีนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.จังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไห.โก-ลก จ.นราธิวาส นายสกุลศักดิ์ มะดาโอะ ประชาชนชาวนราธิวาสผู้จัดงานเดินขบวนในครั้งนี้ จากนั้นได้มีตัวแทน ผู้นำศาสนา ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้แทนผู้ประกอบการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้กล่าวบนเวทีว่า การสวมเสื้อสีเหลืองเดินขบวนในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์

ชาวนราธิวาส กว่า 10,000 คน ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินขบวนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
ชาวนราธิวาส กว่า 10,000 คน ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินขบวนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
ชาวนราธิวาส กว่า 10,000 คน ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินขบวนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
ชาวนราธิวาส กว่า 10,000 คน ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินขบวนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
นายสกุลศักดิ์ มะดาโอะ ผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสวมเสื้อสีเหลืองในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการชุมนุมประท้วงและได้มีการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ไม่พอใจ จึงได้จัดกิจกรรมสวมเสื้อสีเหลืองเดินขบวนร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และประเทศไทยเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ดีเป็นสุข
ด้านนายอับดุลเราะมาน หะยียูโซ๊ะ ตัวแทนผู้นำศาสนาก็ได้สวมเสื้อสีเหลือง ได้กล่าวบนเวที ว่า อยากให้ประเทศชาติเกิดความสงบ คนไทยรักกัน สามัคคีกัน ปรองดองสมานฉันท์ พูดคุยด้วยเหตุและผล อีกทั้งต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
นายรอปา อีซอ นายก องค์การบริหารส่วน ต.มูโน๊ะ ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น ได้กล่าวบนเวที ว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้มีการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยากให้ประชาชนที่มาวันนี้ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นอยากให้ทุกคนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป
ชาวนราธิวาส กว่า 10,000 คน ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินขบวนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
ชาวนราธิวาส กว่า 10,000 คน ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินขบวนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
ชาวนราธิวาส กว่า 10,000 คน ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินขบวนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
ภาพจากอีจัน
ชาวนราธิวาส กว่า 10,000 คน ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินขบวนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
จากนั้นได้มีการร้องเพลงชาติไทย โดยประชาชนที่ ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ได้เปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยดังกังวานทั้งบริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก และนายสกุลศักดิ์ มะดาโอะ ผู้จัดงานเดินขบวน ได้มีการยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้กับนายไพรโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับมอบ
อีจัน
www.ejan.co