ศาลยกคำร้องปิดแพลตฟอร์มวอยซ์ทีวีและสื่อ 4 สำนัก!

ศาลอาญายกคำร้อง สั่งปิดวอยซ์ทีวี และสื่อออนไลน์อีก 4 สำนัก ชี้ผู้ร้องไม่แสดงชัดเจนว่าขอให้ปิดทั้งช่องทาง ทำให้ศาลไม่รู้ข้อเท็จจริง
ศาลยกคำร้องปิดแพลตฟอร์มวอยซ์ทีวีและสื่อ 4 สำนัก!

(21 ต.ค.63) ที่ศาลอาญา ภายหลังการไต่สวน กรณีศาลมีคำสั่งปิดเพลตฟอร์มสื่ออนไลน์ของวอยซ์ทีวี ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบ พร้อมกับระงับอีก 4 สำนักข่าวออนไลน์ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญ บัญญัติห้ามรัฐปิดสื่อมวลชนเพื่อลิดรอนเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร บัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกัน การตีความ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จึงต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ให้อำนาจศาลระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์


ดังนั้น การที่ศาลมีคำสั่งระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม URL ทั้ง 12 รายการ ซึ่งเป็นการปิดช่องทางการสื่อสารของวอยซ์ทีวี,ประชาไท, The Reporters, The STANDARD และเพจเยาวชนปลดแอก Free YOUTH โดยเหตุที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงให้ชัดเจนว่าเป็นการขอให้ปิดสื่อทั้งช่องทาง ทำให้ศาลมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันถูกต้อง เข้าใจว่าเป็นการปิดกั้นเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่คัดนำเสนอต่อศาล คำสั่งศาลดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งศาลที่ให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ในคดีนี้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co