ที่ปรึกษาประธานสภาฯ เชื่อ ประชุมสภาสมัยวิสามัญต้องเกิดประโยชน์แน่นอน

ที่ปรึกษาประธานสภาฯ เชื่อ การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 26-27 ต.ค.นี้ หากมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุจริตใจและสร้างสรรค์ จะต้องเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน


เมื่อวานนี้(23 ต.ค. 63) เวลา 17.00 น. ณ อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งจะกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 – 27 ต.ค. 63 รวมทั้งได้แสดงความเป็นห่วงต่อเนื้อหาของการอภิปราย ว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์ที่จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศ และอาจจะมีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม

ภาพจากอีจัน
นพ.สุกิจ จึงขอชี้แจงถึงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ว่า เรื่องนี้มีขั้นตอนความเป็นมาคือ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในบ้านเมือง มีการชุมนุมประท้วง มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการควบคุมการชุมนุม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้เชิญตัวแทนฝ่ายรัฐบาล ตัวแทนฝ่ายค้าน และตัวแทนพรรคการเมือง มาร่วมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 และเป็นมติจากการปรึกษาหารือโดยเสียงส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม เห็นว่าสภาควรเสนอไปทางรัฐบาลให้เปิดการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งหลังการหารือ ประธานรัฐสภาได้ทำหนังสือส่งมติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี ในวันเดียวกันต่อมาทาง ครม. ได้เห็นด้วยกับมติและได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26 ต.ค. 63 และปิดการประชุมในวันที่ 28 ต.ค. 63 และได้เสนอญัตติตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่มีการลงมติ
ภาพจากอีจัน
ดังนั้น ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 145 ที่กำหนดว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน จึงต้องกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่ 26 – 27 ต.ค. 63 ทันที ส่วนเนื้อหาของการอภิปรายก็ต้องเป็นไปตามญัตติที่ทางรัฐบาลเสนอเข้ามา สมาชิกรัฐสภาสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับการประชุม และรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภามีวุฒิภาวะพอที่จะทราบว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูด ส่วนประโยชน์จากการประชุมเชื่อว่าถ้ามีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุจริตใจและสร้างสรรค์ จะต้องเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน