บช.น. แนะนำ หลีกเลี่ยงเส้นทาง ชุมนุม แยกราชประสงค์

บช.น. แนะนำหลีก เลี่ยงเส้นทาง ชุมนุม แยกราชประสงค์ เพื่อความสะดวกใน การจราจร
บช.น. แนะนำ หลีกเลี่ยงเส้นทาง ชุมนุม แยกราชประสงค์

วันนี้( 25 ต.ค.2563) ช่วงเวลา 16.00 น. จะมีการรวมกลุ่มของผู้ ชุมนุน กลุ่ม คณะราษฎร 2563 ที่ แยกราชประสงค์ อาจส่งผลกระทบการจราจร ในบริเวณนั้น ทาง บช.น. ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ ในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วน ประกอบกับเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องอาจมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้

ภาพจากอีจัน
1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง
1.1) ถ.ราชดำริ (แยกราชดำริ - แยกประตูน้ำ)
1.2) ถ.พระราม 1 (แยกเฉลิมเผ่า – แยกราชประสงค์)
1.3) ถ.เพลินจิต (แยกราชประสงค์ - แยกชิดลม)
2. เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้าน การจราจร
2.1) ถ.ราชปรารภ
2.2) ถ.เพชรบุรี
2.3) ถ.พญาไท
2.4) ถ.พระราม 4
2.5) ถ.อังรีดูนังต์
2.6) ถ.สารสิน
2.7) ถ.สีลม
2.8) ถ.สาทร
2.9) ถ.วิทยุ
2.10) ถ.สุขุมวิท
2.11) ซอยต้นสน
2.12) ถ.หลังสวน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co