ข่าวทั่วไป 26 ตุลาคม 2563 | 15:40 น.

พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อคนไทยยังรักชาติ แม้มุมมอง การเมือง แตกต่าง

เขียนโดย อีจัน
พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อคนไทยยังรักชาติ แม้มุมมอง การเมือง แตกต่าง

พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อมั่นในคนไทย แม้มุมมอง การเมือง แตกต่าง แต่ทุกคนยังคงรักชาติ

26 ต.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) ว่า รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกรัฐสภา เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และหวังใช้เวทีการประชุมรัฐสภาร่วมหาทางออกร่วมกัน เชื่อทุกฝ่ายมีความรักบ้านเมืองและแก้ปัญหาให้ผ่านไปด้วยกัน

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง เสนอการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีข้อเท็จจริง คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการที่ห้ามหรือควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของนักเดินทางต่างประเทศ ที่ประสงค์จะเข้ามาลงทุนด้านธุรกิจ รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬา หรือการใช้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังหามาตรการผ่อนปรน เพื่อให้มีผลทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วย

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัด รวมทั้งปัญหาน้ำท่วมทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ทำให้รัฐบาลต้องระมัดระวังในการบริหารราชการแผ่นดิน ลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ และการเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุม โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63 การชุมนุมมีการพักค้างคืน อาจยืดเยื้อ มีความผิดตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ 2558 และอาจมีผู้ฉวยโอกาสเข้ามาแทรกซึมทำให้เกิดความวุ่นวายได้

ดังนั้น รัฐบาลจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 มาตรา 11 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการที่จะออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศไว้ตั้งแต่ 15 ต.ค. 63 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นเวลา 30 วันจนถึง 23 พ.ย. 63 ซึ่งได้ยกเลิกแล้ว

ส่วนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ รวมถึงการเรียกร้องให้ปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัว ได้แก่ การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปสถาบันนั้นว่า หลายเรื่องอยู่ในขั้นตอนการการดำเนินการอยู่แล้ว ปัจจุบันศาลได้ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวหลายราย แม้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่บางแห่งมีความรุนแรงเกิดขึ้น รัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษาสิทธิของคนไทยทุกคนทั้งประเทศซึ่งมี 70 ล้านคน ยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจ รัฐบาล พยายามที่จะดูแลสถานการณ์การชุมนุมอย่างอะลุ่มอล่วยและผ่อนผัน ยึดหลักการใช้กฎหมาย

ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่า คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะมีมุมมองด้านการเมืองอย่างไร แบบไหน แต่เชื่อว่าทุกคนยังคงรักชาติ รักษ์วัฒนธรรม รากเหง้า และคุณค่าของความเป็นไทยอยู่ ขณะเดียวกันก็ต้องการอนาคตที่ดีสำหรับประชาชนและประเทศไทย

ซึ่งรัฐบาลก็ยังดำเนินการอยู่มาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ซึ่งเป็น 2 มิติ ทั้งรักในรากเหง้าความเป็นไทย และความต้องการอนาคตที่ดีสำหรับลูกหลานเยาวชนซึ่งเราต้องร่วมกันแก้เพื่อที่นำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นอย่างมีหลักการและเหตุผล มีความถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง และไม่ทำลายอดีตที่มีคุณค่าของเรา เพื่อให้สังคมที่แข็งแรง และเป็นสังคมที่มีรากเหง้าอย่างล้ำลึกเข้าไปในหัวใจของคนไทยทุกคน

ทั้งนี้ สังคมที่ดีมีรากเหง้าที่ดีจะหยั่งรากลึก และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ สั่งปลดล็อค บัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว
นายกฯ สั่งปลดล็อค บัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว
พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อคนไทยยังรักชาติ แม้มุมมอง การเมือง แตกต่าง
พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อคนไทยยังรักชาติ แม้มุมมอง การเมือง แตกต่าง
นายกฯ ยืนยัน ไม่ลาออก หลังผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ ยุบสภา
นายกฯ ยืนยัน ไม่ลาออก หลังผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ ยุบสภา
นายกฯ ชื่นชม อาสาสมัคร และขอบคุณประชาชน ที่ช่วยทำความสะอาด
นายกฯ ชื่นชม อาสาสมัคร และขอบคุณประชาชน ที่ช่วยทำความสะอาด
กรมราชทัณฑ์ เตือนภัย มิจฉาชีพ แนวใหม่ หลอกเรียกรับเงินญาติผู้ต้องขัง
กรมราชทัณฑ์ เตือนภัย มิจฉาชีพ แนวใหม่ หลอกเรียกรับเงินญาติผู้ต้องขัง