จเรตำรวจแจง ไม่ได้สั่งห้าม ตำรวจ เล่นโซเชียลมีเดีย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ไม่ได้ห้าม แต่ใช้ให้ถูก! จเรตำรวจแจงชัด ไม่ได้สั่งห้ามตำรวจ เล่น Tiktok-เฟซบุ๊ก-ทวิตเตอร์ โซเชียลมีเดียทุกชนิด แค่แนะให้ใช้ในทางที่เหมาะสม ไม่สร้างความเสียหาย
จเรตำรวจแจง ไม่ได้สั่งห้าม ตำรวจ เล่นโซเชียลมีเดีย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

หลังจากมีการนำเสนอข่าวว่า พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. สั่งกำชับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ ซึ่งคำสั้งดังกล่าวสืบเนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีข้าราชการตำรวจ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เช่น tiktok,เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์แสดงพฤติกรรม หรือ แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในลักษณะไม่หมาะสม ทำให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น

ภาพจากอีจัน

ซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าจเรตำรวจสั่งห้ามตำรวจทุกชั้นเล่นโซเชียล
ล่าสุดวันนี้ 7 พ.ย. 2563 พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช.ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ข้อวิจารณ์ดังกล่าว เชื่อว่า สื่อหรือบุคคลที่วิจารณ์บางคน ยังไม่อ่านรายละเอียด หรืออ่านแล้วแต่ไม่เข้าใจเจตนาของข้อสั่งการดังกล่าว ซึ่งความจริงแล้ว เป็นการกำชับให้ข้าราชการตำรวจใช้ความระมัดระวังในการเล่นโซเชียลให้มากขึ้น
ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีข้าราชการตำรวจเล่นโซเชียล เผยแพร่ภาพระหว่างใส่เครื่องแบบหรือปฏิบัติหน้าที่ โดยแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสม มีทั้งการกลั่นแกล้งกัน หรือล้อเลียน เป็นที่ขบขันจนสังคมขาดความเชื่อถือ ศรัทธา รวมถึงการแสดงภาพและข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น รวมถึงรายละเอียดทางคดี ทั้งที่เจตนา และรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ภาพจากอีจัน


ซึ่งพบว่าหลายกรณี นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวม จึงเป็นที่มาที่ต้องสั่งการเพื่อตักเตือนให้ใช้ความระมัดระวัง โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดต้องใส่ใจกำกับดูแลด้วย
ประกอบกับขณะนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร ได้มอบหมายให้ ตั้งคณะทำงาน จัดทำแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ เพื่อชี้แนะการใช้สื่อที่ถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อสังคม และไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ให้กับข้าราชการตำรวจด้วยแล้ว

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co